Spotkania z Uczestnikami projektu

    W  okresie od 2 do 15 października  2019  r. odbyło 12   spotkań  z Mieszkańcami  z którymi Powiat Suski  podpisał  umowy w zakresie  realizacji 2000 instalacji : 1365 instalacji solarnych 546 instalacji  fotowoltaicznych 89 powietrznych  pomp ciepła     Podczas  spotkań  przekazane zostały informacje dotyczące: sposobu realizacji zadania terminów wykonania charakterystyki  montowanych urządzeń wysokości  III raty i ostatecznych

  Drukuj

  Interpretacja przepisów podatkowych – kotły

  W związku z licznymi zapytaniami  dotyczącymi możliwości  odliczenia od wydatków  związanych z zakupem i montażem kotłów których częściowe   koszty  były refinansowane   przez Powiat  Suski wystąpiłem  o wydanie  interpretacji podatkowej  w   tym zakresie. Z  przedstawionego  przez  Krajową Informację Podatkową informacji  wynika, że    istnieje możliwość   odliczenia od podatku (w zeznaniu PIT)   części kosztów zakupu i

  Drukuj

  Harmonogram wykonania instalacji

      Zadanie    związane  z  realizacją  2000 instalacji  solarnych  musi zakończyć  się   w następujących terminach:  1365 instalacji solarnych  -  30.04.2021 546 instalacji  fotowoltaicznych -  31.12.2020 89 powietrznych  pomp ciepła  -  31.12.2019   Instalacje  będą wykonywane   w kolejności zgodnej z  numerami  podpisanych umów (widnieje na górze umowy).    W  załączonym  harmonogramie    przypisano  do danej instalacji miesiąc 

  Drukuj

  Harmonogram spotkań z Mieszkańcami

    W  okresie  od 2 do 15 października  2019  r. odbędą  się  spotkania z Mieszkańcami  z którymi Powiat Suski  podpisał  umowy w zakresie  realizacji 2000 instalacji : 1365 instalacji solarnych 546 instalacji  fotowoltaicznych 89 powietrznych  pomp ciepła w spotkaniu uczestniczyć będą :  Pan Józef  Bałos – Starosta  Suski Pan Zbigniew  Hutniczak  – Wicestarosta  Suski Przedstawiciele  

  Drukuj

  Podpisano umowę na wykonanie instalacji solarnych.

      Pan  Starosta  Józef Bałos i Pan  Wicestarosta  Zbigniew  Hutniczak  w  dniu dzisiejszym tj. 26.08.2019 r.podpisali  umowę z Wykonawcą tj. firmą Polska Ekologia na realizację zadania związanego z montażem 1365 instalacji solarnych dla Mieszkańców Powiatu Suskiego. Wartość umowy dotyczącej montażu instalacji solarnej: 14 328 498 zł brutto przy dofinansowaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

  Drukuj

  Podpisano umowę na wykonanie instalacji fotowolticznych i pomp ciepła

        W dniu dzisiejszym tj. 22.08.2019 r. Pan  Starosta  Józef Bałos i Pan  Wicestarosta  Zbigniew  Hutniczak  podpisali umowy z Wykonawcą tj. firmą Flexipower Group   na realizację zadania związanego z montażem 546 instalacji fotowoltaicznych, 89 powietrznych pomp ciepła dla Mieszkańców Powiatu Suskiego.   Wartość umów  dotyczącej montażu :    instalacji fotowoltaicznej:  7 518 219,93 zł brutto,   

  Drukuj

  Solary, PV, pompy – wyznaczono termin podpisania umów

  Od  ogłoszonych   w dniu 29.07.2019 r.  wyników postępowania  przetargowego związanego z  zakupem i montażem  2000 instalacji  odnawialnych źródeł  energii  przeznaczonych dla Mieszkańców  Powiatu Suskiego: 1365 instalacji solarnych 546  instalacji  fotowoltaicznych 89 pomp ciepła w zakreślonym ustawą  prawo zamówień  publicznych  nie  wniesiono  odwołań    w związku z  tym: wezwano  Wykonawców   do przedstawienia potwierdzenia  wniesienia  zabezpieczenia

  Drukuj

  Solary, PV, pompy- ogłoszono wyniki przetargu

    Ogłoszono   wyniki  postępowania  przetargowego związanego z  zakupem i montażem  2000 instalacji  odnawialnych źródeł  energii  przeznaczonych dla Mieszkańców  Powiatu Suskiego: 1365 instalacji solarnych 546  instalacji  fotowoltaicznych 89 pomp ciepła Od  wyników  postępowania  przetargowego  zgodnie  z zapisami  ustawy  prawo zamówień  publicznych  przysługuje  10  – dniowy   termin  wniesienia odwołania, co  może  wpłynąć  na  ostateczny termin podpisania umów

  Drukuj

  Mój Prąd – dofinasowanie do zakupu instalacji fotowoltaicznej

    Rząd  RP ogłosił  stworzenie nowego programu Mój Prąd.  Głównym celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej  z  instalacji fotowoltaicznych. Budżet   programu to 1 mld zł Dofinansowanie obejmuje do 50% kosztów instalacji fotowoltaicznych , nie więcej niż 5000 zł.   Środki  wypłacać  będzie  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  > zobacz Wsparciem mogą zostać

  Drukuj

  Czyste Powietrze – Punkt konsultacyjny w Starostwie

  Przedstawiciele   Wojewódzkiego Funduszu  Ochrony Środowiska w Krakowie   udzielać będą  (raz  w miesiącu)   informacji na temat  Rządowego projektu  „Czyste Powietrze”   także  w  Starostwie  Powiatowym  w Suchej Beskidzkiej  ul. Kościelna 5 b: od godz.  10 -12.00  informacje  ogólne o programie  – Sala Sesyjna   – parter od godz.  12-15.00  – konsultacje   indywidualne nie dotyczące spraw  ogólnych  (po

  Drukuj