Złożono wniosek – Solary, Ogniwa PV, Pompy ciepła

  W dniu  5.12.2017  w ramach konkursu  organizowanego  przez Marszałka Województwa  Małopolskiego  złożono  wniosek o dofinansowanie działań  związanych z wykonaniem:  instalacji  solarnych  instalacji  fotowoltaicznych powietrznych pomp ciepła w obrębie  budynków  mieszkalnych położonych na terenie  Powiatu Suskiego   Dofinansowanie   60 % kosztów. Kwota przeznaczona  na dotacje  86 986 000 zł.  Przewidywany  termin rozstrzygnięcia konkursu kwiecień  2018

  Drukuj

  Podpisano umowę – pellet

  W dniu   14.11.2017 r. podpisano umowę   na wymianę    około  200  niskosprawnych kotłów na kotły na pellet  w budynkach prywatnych na terenie  Powiatu Suskiego. Kwota  inwestycji 2 068 652  zł. Dofinansowanie  1 635 835 zł.   Projekt  realizowany będzie   w latach  2018 – 2020 w oparciu o  umowy   z  Mieszkańcami  którzy  złożyli  ankiety  w terminie  do 30.06.2016

  Drukuj

  Inwentaryzacja instalacji

  Trwają   prace  związane  z inwentaryzacją   wykonanych  instalacji  solarnych. Inwentaryzacja  służy potwierdzeniu, że  instalacja  jest fizycznie  w miejscu montażu  i jest  użytkowana. Przepisy  prawa   nakazują  Powiatowi przeprowadzanie corocznej inwentaryzacji  ponieważ  przez okres  5 lat od daty montażu   instalacje  są własnością Powiatu  Suskiego. Przejście   na własność Użytkowników   instalacji solarnych możliwe będzie  po podpisaniu 

  Drukuj

  Oczekujemy na podpisanie umowy dotacji

  Przesłano do Urzędu Marszłkowskieg0  niezbędne dokumenty  do podpisania umowy pomiędzy  Powiatem Suskim, Marszałkiem  Województwa  Małopolskiego  w ramach działania  4.4.2  związanego z wymianą  nieefektywnych kotłów  na  wysokosprawne kotły (spełniające   wymogi  ECO DESIGN)   do spalania pelletu.  Po podpisaniu  umowy  z  Marszałkiem  będziemy  się kontaktować z Mieszkańcami  celem podpisania stosownych umów określających warunki  otrzymania dotacji. Trwają

  Drukuj

  Wniosek Powiatu uzyskał dofinansowanie – kotły pellet

  Marszałek   Województwa   dokonał  wyboru  projektów  do dofinansowania  w zakresie  działania  4.4.2  związanego z wymianą  nieefektywnych kotłów  na  wysokosprawne kotły (spełniające   wymogi  ECO DESIGN)   do spalania pelletu.    Wniosek  Powiatu Suskiego   na kwotę    2 068 652  zł   został  wybrany do dofinansowania.   Oczekujemy na podpisanie umowy z Marszałkiem Województwa  Uchwała 

  Drukuj

  Podniesiono wartość dofinansowania do wymiany kotłów

  Marszałek  Województwa   Małopolskiego  zdecydował o podniesieniu wartości dofinansowania  do wymiany kotłów.  W piśmie przedstawiono także   informacje na temat  wykonania ocen energetycznych  > zobacz   Bliższe   informacje  dotyczące projektu wymiany kotłów   > zobacz     

  Drukuj

  Ogłoszono konkurs – solary i fotowoltaika

  Marszałek Województwa  Małopolskiego  ogłosił  nabór wniosków dla urzędów   na montaż  kolektorów słonecznych   i ogniw  fotowoltaicznych .  Analizujemy zapisy  konkursu i przygotowujemy wniosek  w oparciu o już złożone  ankiety. W  chwili obecnej nie prowadzimy  dodatkowego naboru ankiet dla Mieszkańców.  Nabór wniosków  prowadzony będzie  od 29.09.2017 r – 30 listopada 2017 r.  Dofinansowanie   60 %

  Drukuj

  Wizyta Dyrektora Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy

  w dniach  23-24.08.2017 r.  odbyła  się  wizyta  monitorująca  Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy   po zakończeniu realizacji   projektu.  Szwajcarsko  Polski  Program  Współpracy  reprezentowali : Giudo Beltrani   – Dyrektor   Szwajcarsko  Polskiego Programu  Współpracy Sylwia  Słomiak  – SCO Dagmara  Wolska  – tłumacz Powiat Suski  reprezentowali : Józef  Bałos – Starosta  Suski Zbigniew Hutniczak  – Wicestarosta   Suski  Paweł  Dyrcz

  Drukuj

  Podpisano umowę – serwis zastępczy

  Powiat  Suski   podpisał  kolejną  umowę  na   wykonanie   serwisu zastępczego   2349  instalacji solarnych  dla zapewnienia  ciągłości  wykonania   zgłoszeń serwisowych  w 2017 r. Z chwilą    wykorzystania  wszystkich środków finansowych  z dotychczas   zawartej umowy na serwis, automatycznie    zostanie  uruchomiona   realizacja  zgłoszeń serwisowych   z nowej umowy.  Powiat Suski  realizuje  wykonanie zastępcze  serwisu  w związku  z upadłością  wykonawcy. Środki  na

  Drukuj

  Unieszkodliwanie wyrobów zawierających azbest

  Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest   Warunki   dofinansowania: 85 % kosztów kwalifikowanych zakup usługi w ramach postępowania przetargowego przeprowadzonego przez Powiat podpisanie przez Mieszkańca umowy z Powiatem dofinansowanie dotyczy  kosztów  dwóch opcji : unieszkodliwianie i transport lub   unieszkodliwianie, transport, demontaż  wyrobów zawierających azbest okres  realizacji  2018-2020   Bliższe informacje : Starostwo Powiatowe  Wydział Środowiska, pok. 112 

  Drukuj