Spotkania i podpisywanie osatecznych umów – SOLARY, PV, POMPY

  W  związku  z realizacją   projektu  Program zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości powietrza  w obrębie obszarów NATURA 2000, Powiatu Suskiego informujmy, że  rozpoczynamy  dystrybucje pisemnych   zaproszeń  do podpisania ostatecznych umów dotyczących  wykonania w latach 2019 – 2021 : instalacji  solarnych służących do przygotowania ciepłej  wody użytkowej  >  pismo ,  wzór  umowy instalacji

  Drukuj

  Czyste powietrze – nabór wniosków

  Informujemy , że  Wojewódzki Fundusz  Ochrony Środowiska w Krakowie  rozpoczął  nabór  wniosków  w ramach  projektu „Czyste Powietrze” Dofinansowanie przeznaczone będzie  na : wymianę  kotłów  – dotacja, pożyczka wykonanie prac termomodernizacyjnych – dotacja,  pożyczka instalacje  fotowoltaiczne, solary – jedynie pożyczki Wysokość  dotacji uzależniona jest od dochodu  Wnioskodawcy. Ogłoszenie o naborze  > zobacz Więcej informacji  o programie

  Drukuj

  Azbest – przewidywany termin podpisania umów

  W związku  z tym, że w trakcie przeprowadzenia  kolejnego postępowania przetargowego  uzyskano ofertę  której wartość  jest mniejsza niż środki które posiada Powiat wezwano  wykonawcę do przedstawienia  wymaganych dokumentów. Planujemy, że umowa z Wykonawcą zostanie podpisana do 30.09.2018 i w tym także terminie będzie możliwe  rozpoczęcie podpisywania umów z Mieszkańcami. Przypomnijmy, że  przetarg  daje  możliwość prowadzenia

  Drukuj

  Dotacja do wymiany kotłów zwolniona z podatku

  Powiat  Suski  podpisał  200 umów na wymianę kotłów  (191 kotłów na pellet, 9 kotłów na gaz) z Mieszkańcami  Powiatu.  Mieszkańcy  rozpoczęli już wymianę  kotłów  na którą otrzymają  dotację pozyskaną przez Wydział Środowiska z Regionalnego Programu Operacyjnego. Kwota przeznaczona na dotacje  1,6 mln zł. Zachodziło jednak  pytanie  czy  dotacja nie jest  opodatkowana podatkiem dochodowym. W związku 

  Drukuj

  Gmina Budzów dofinansuje OZE

  Wójt  Gminy Budzów  jako pierwszy   Włodarz z terenu Powiatu Suskiego  poinformował, że  Gmina Budzów  będzie uczestniczyła w   projekcie  ” Program zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości środowiska  w obrębie obszarów Natura 2000, Powiatu Suskiego – SOLARY, FOTOWOLTAIKA, POMPY CIEPŁA”,  poprzez  dofinansowanie dla Mieszkańców Gminy  Budzów   15 % kosztów  inwestycji związanej z 

  Drukuj

  Ponownie ogłoszono przetarg – azbest

  W związku z  tym, że  przetarg  na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest ogłoszony w czerwcu  unieważniono, ponownie  ogłoszono kolejny  przetarg.  > zobacz Termin  otwarcia ofert 29.08.2018 r. Powodem unieważnienia poprzedniego przetargu była wartość złożonej oferty  która znacznie przekraczała  wysokość  środków przeznaczonych na ten cel, którymi  dysponuje zamawiający  > zobacz   Bliższe informacje  > zobacz  

  Drukuj

  Wygaśnięcie umowy ubezpieczenia instalacji solarnych

  Przypominamy, że 20.09.2018 r wygaśnie 5 letnia umowa ubezpieczenia instalacji solarnych wykonanych w I etapie w latach 2012-2013 r. Zalecamy ubezpieczenie instalacji solarnych od zdarzeń  losowych min. wyładowań atmosferycznych, przepięć, gradobicia, uszkodzenia przez gryzonie  w ramach  polisy ubezpieczeniowej  budynku lub zawarcie odrębnej umowy ubezpieczenia obejmującej  jedynie instalacje solarne.    

  Drukuj

  Sterownik – usługa pogwarancyjna

  Informujemy, że  firma prowadząca obecnie  zastępczy serwis gwarancyjny  (zobacz ) oferuje możliwość  wymiany  sterowników  montowanych  w I etapie  w ramach usługi pozagwarancyjnej: sprzedaż   sterownika  regenerowanego  GECO GH25 SB   bez usługi montażu -  300 zł brutto sprzedaż  sterownika  regenerowanego  GECO GH25 SB  z usługą  montażu  – 350 zł  brutto po zwrocie starego starego uszkodzonego  sterownika  

  Drukuj

  Solary, a upały

  Instalacje solarne   są zabezpieczone  przed nadmiernymi upałami poprzez  wyposażenie  ich : naczynia przeponowe  w których   (białe lub czerwone pojemniki o pojemności około  25 l)  zawory bezpieczeństwa  ( umieszczone  tuż przy grupie bezpieczeństwa)   Instalacja solarna pracuje  do momentu osiągnięcia  maksymalnej temperatury zbiornika  ustawionej przez użytkownika (najczęściej 85 stopni). Po osiągnięciu  tej temperatury  pompa zatrzymuje

  Drukuj

  Nowy projekt solary, PV, pompy – spotkanie organizacyjne

      W dniu 31.07.2018 r. odbyło się spotkanie organizacyjne w sprawie realizacji projektu pn: „Program zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości środowiska  w obrębie obszarów Natura 2000, Powiatu Suskiego – SOLARY, FOTOWOLTAIKA, POMPY CIEPŁA”,  na które zaproszono Wójtów/Burmistrzów z Gmin/Miast Powiatu Suskiego.     Podczas spotkania przedstawiono: terminy i sposób realizacji zadania,

  Drukuj