Nowy projekt solary, PV, pompy – spotkanie organizacyjne

      W dniu 31.07.2018 r. odbyło się spotkanie organizacyjne w sprawie realizacji projektu pn: „Program zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości środowiska  w obrębie obszarów Natura 2000, Powiatu Suskiego – SOLARY, FOTOWOLTAIKA, POMPY CIEPŁA”,  na które zaproszono Wójtów/Burmistrzów z Gmin/Miast Powiatu Suskiego.     Podczas spotkania przedstawiono: terminy i sposób realizacji zadania,

  Drukuj

  Proekologiczna działalność powiatu nagrodzona

  W gmachu Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej odbyła się 27 lipca 2018 roku specjalna uroczystość zorganizowana przez Sejmową Komisję Ochrony Środowiska i Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, podczas której szczególnie wyróżniony został Powiat Suski. Dyplom gratulacyjny za działalność na rzecz obniżenia niskiej emisji i poprawy świadomości oraz wrażliwości ekologicznej społeczeństwa odebrał Wicestarosta Zbigniew Hutniczak  > zobacz  Sukcesy Powiatu

  Drukuj

  Wygaśnięcie umowy ubezpiecznia instalacji

  Przypominamy, że 20.09.2018 r wygaśnie 5 letnia umowa ubezpieczenia instalacji solarnych wykonanych w I etapie w latach 2012-2013 r. Zalecamy ubezpieczenie instalacji solarnych od zdarzeń  losowych min. wyładowań atmosferycznych, przepięć, gradobicia, uszkodzenia przez gryzonie  w ramach  polisy ubezpieczeniowej  budynku lub zawarcie odrębnej umowy ubezpieczenia obejmującej  jedynie instalacje solarne.              

  Drukuj

  Rozpoczęto podpisywanie aneksów – solary

  Rozpoczęto podpisywanie  aneksów  do  umów dotyczących  (wykonanych w II etapie -2016 r)   instalacji solarnych przez  firmę  Energia  Polska.   Aneks  określa  datę przekazania na własność instalacji oraz kwotę  zwrotu lub ewentualnie dopłaty stanowiącej  różnicę pomiędzy wartością wpłaconej zaliczki, a wartością przetargową > zobacz Aneksy  podpisywane będą w  godzinach  pracy  Wydziału  Środowiska  od 7.00 do

  Drukuj

  Unieszkodliwanie azbestu- ogłoszono przetarg

    Ogłoszono  przetarg  kolejny przetarg nieograniczony na Unieszkodliwianie i transport do 2000 Mg odpadów zawierających azbest (w tym demontaż około 1400 Mg) z około 798 budynków mieszkalnych położonych na terenie Powiatu Suskiego w latach 2018-2020 z uwagi na konieczność  unieważnienia poprzedniego postępowania przetargowego > zobacz    Z uwagi na wartość zamówienia  i procedury  wynikające  z

  Drukuj

  Powiat otrzymał dofinasowanie – Solary, ogniwa PV, pompy ciepła

  W dniu  19 czerwca  2018 r Zarząd  Województwa  Małopolskiego  dokonał wyboru projektów  do dofinansowania w zakresie  instalacji  solarnych , fotowoltaicznych, powietrznych pomp ciepła. W ramach konkursu złożono  57 wniosków o łącznej  wartości  621 045 084  zł.   W   wyniku  przeprowadzonej  procedury konkursowej  wniosek Powiatu  Suskiego (jako jeden z czterech w Województwie Małopolskim)  obejmujący montaż  łącznie 

  Drukuj

  Azbest – unieważnienie i nowy przetarg

  Unieważniono  postępowanie przetargowe  dotyczące   wyboru firmy  która miała się zająć  unieszkodliwianiem  wyrobów zawierających  azbest  > zobacz Planowany termin ogłoszenia nowego przetargu 26.06.2018 r. Przetarg  obejmował będzie  roboty wykonywane w trzech kolejnych latach (2018-2020) Z uwagi na wartość zamówienia  i procedury  wynikające  z ustawy Prawo zamówień publicznych  ogłoszenie o przetargu musi być umieszczone na stronie

  Drukuj

  Konkurs filmowy – Zapraszamy do udziału

  Celem konkursu jest wykonanie krótkiego filmu ukazującego piękno środowiska Powiatu Suskiego lub wszelkie działania podejmowane na rzecz ochrony środowiska na terenie Powiatu Suskiego lub efekty tych działań Konkurs połączony jest ze zbiórką zużytych baterii.   Technika prac: długość filmu max 1 minuta wykonanego dowolną techniką i dowolnym urządzeniem np. telefonem  komórkowym film musi posiadać tytuł

  Drukuj

  Otwarcie ofert – AZBEST

  W  dniu  24.05. 2018 r  otwarto  oferty na zadanie związane  z: unieszkodliwianiem, transportem demontażem  2000 ton wyrobów zawierających azbest w latach  2018-2020 > zobacz  W związku z wymogami wynikającymi z przepisów prawa przewidywany termin  podpisania umowy z Wykonawcą to około 10 czerwca 2018 r. Po podpisaniu umowy z wykonawcą  robót  Mieszkańcy  zainteresowani uzyskaniem dofinansowania  będą

  Drukuj

  Serwis zastępczy – przetarg

  W dniu  9.05.2017 r.    ogłoszono   przetarg  na  wykonanie serwisu zastępczego 3007 instalacji  solarnych,  w związku z brakiem  wykonania przez   firmy  SOLVER i Energia  Polska  obowiązków wynikających z umów. Dokumentacja  przetargowa  >zobacz  Zapraszamy  do składania  ofert .   W chwili  obecnej zgłoszenia serwisowe realizowane są na bieżąco. Usterki gwarancyjne  można zgłaszać min.  telefonicznie   tel.33 87

  Drukuj