Azbest – unieważnienie i nowy przetarg

  Unieważniono  postępowanie przetargowe  dotyczące   wyboru firmy  która miała się zająć  unieszkodliwianiem  wyrobów zawierających  azbest  > zobacz Planowany termin ogłoszenia nowego przetargu 26.06.2018 r. Przetarg  obejmował będzie  roboty wykonywane w trzech kolejnych latach (2018-2020) Z uwagi na wartość zamówienia  i procedury  wynikające  z ustawy Prawo zamówień publicznych  ogłoszenie o przetargu musi być umieszczone na stronie

  Drukuj

  Konkurs filmowy – Zapraszamy do udziału

  Celem konkursu jest wykonanie krótkiego filmu ukazującego piękno środowiska Powiatu Suskiego lub wszelkie działania podejmowane na rzecz ochrony środowiska na terenie Powiatu Suskiego lub efekty tych działań Konkurs połączony jest ze zbiórką zużytych baterii.   Technika prac: długość filmu max 1 minuta wykonanego dowolną techniką i dowolnym urządzeniem np. telefonem  komórkowym film musi posiadać tytuł

  Drukuj

  Otwarcie ofert – AZBEST

  W  dniu  24.05. 2018 r  otwarto  oferty na zadanie związane  z: unieszkodliwianiem, transportem demontażem  2000 ton wyrobów zawierających azbest w latach  2018-2020 > zobacz  W związku z wymogami wynikającymi z przepisów prawa przewidywany termin  podpisania umowy z Wykonawcą to około 10 czerwca 2018 r. Po podpisaniu umowy z wykonawcą  robót  Mieszkańcy  zainteresowani uzyskaniem dofinansowania  będą

  Drukuj

  Serwis zastępczy – przetarg

  W dniu  9.05.2017 r.    ogłoszono   przetarg  na  wykonanie serwisu zastępczego 3007 instalacji  solarnych,  w związku z brakiem  wykonania przez   firmy  SOLVER i Energia  Polska  obowiązków wynikających z umów. Dokumentacja  przetargowa  >zobacz  Zapraszamy  do składania  ofert .   W chwili  obecnej zgłoszenia serwisowe realizowane są na bieżąco. Usterki gwarancyjne  można zgłaszać min.  telefonicznie   tel.33 87

  Drukuj

  Zawarto umowę ubezpieczenia instalacji solarnych

  W  dniu   5.04 .2018 r. zawarto 4 – letnią  umowę   ubezpieczenia  instalacji solarnych wykonanych  przez firmę Energia w II etapie prac.  Kwota  składki około 30 000 zł.  Ubezpieczenie  – od wszystkich ryzyk, bez franszyzy. Suma  ubezpieczenia  około 7 mln zł   Pierwotnie oferowane  oferty  ubezpieczenia  658 instalacji    z wyłączeniami i ograniczeniami wynosiły około 130

  Drukuj

  Podpisano umowę dotacji – AZBEST

      W  dniu 30.03.2018 r. podpisano umowę z Zarządem Województwa Małopolskiego dotyczącą realizacji projektu pod nazwą „Program zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości środowiska w obrębie obszarów NATURA 2000, Powiatu Suskiego – AZBEST”:  koszt całkowity inwestycji: 1 030 161,93 PLN, koszty kwalifikowane Projektu: 954 205,29 PLN, dofinansowanie wynosi 85 % kosztów kwalifikowanych 811 074,48 PLN (netto)

  Drukuj

  Radosnych Świąt Wielkanocnych

    Radosnych Świąt Wielkanocnych         Radosnych chwil spędzonych w rodzinnym gronie  optymizmu i siły płynącej z odradzającego się życia  życzą:   Paweł Dyrcz  wraz z Współpracownikami z Wydziału Środowiska                 

  Drukuj

  Zgłoszenia gwarancyjne

  Usterki, zgłoszenia gwarancyjne  instalacji solarnych  (w okresie gwarancji) zarówno instalacji  wykonanych  przez firmę  Solver (2012-21013)  jak Energia Polska (2016)  należy przekazywać do :   I.  Starostwa Powiatowego  ( w dni robocze   w godzinach  pracy  urzędu od  7.00 -15.00) ul Kościelna 5b,   34-200 Sucha Beskidzka:  Zgłoszenia  gwarancyjne  przyjmuje  Pani   Sylwia  Knapczyk  : telefonicznie  tel.

  Drukuj

  Rozliczenie zaliczek I – etap

  Zachęcamy  do  jak najszybszego  zgłaszania się   celem  podpisania  aneksów do umów  dotyczących  wykonanych już  instalacji w latach 2012 -2013 r.  W aneksie określany jest termin przejścia na własność  Użytkownika instalacji  solarnej oraz ewentualna  kwota zwrotu.  Dotychczas  podpisano  1531  aneksów  i wypłacono zwroty  w kwocie  805 688 zł .  Harmonogram  podpisywania aneksów   ma  charakter  porządkowy, nie

  Drukuj

  II miejsce w Ogólnopolskim Rankingu

  Powiat  Suski w 2018 r   zajął   II miejsce  w  Ogólnopolskim  Rankingu Energii Odnawialnej  – kategoria  energia słoneczna   >zobacz Związek   Powiatów Polskich  rok rocznie  przedstawia    Ranking   w którym  klasyfikowane są min. Powiaty.   W rankingu   prowadzona jest punktacja  ogólna  obejmująca wszystkie rodzaje energii   dla każdego  rodzaju energii  (energia słoneczna,  biomasa, energia geotermalna,

  Drukuj