Solary, PV, pompy – trwa ocena, uzupełnienienia ofert przetargowych

    W dalszym ciągu trawa  ocena, uzupełnienia, wyjaśnienia  złożonych ofert  w ramach postępowania  przetargowego związanego z  zakupem i montażem: 1365 instalacji solarnych 546  instalacji  fotowoltaicznych 89 pomp ciepła Przewidywany  termin ogłoszenia wyników   – przed  26.07.2019 r. Od  wyników  postępowania  przetargowego  zgodnie  z zapisami  ustawy  prawo zamówień  publicznych  przysługiwać będzie prawo wniesienia odwołania, co  może  wpłynąć 

  Drukuj

  Ulga podatkowa – termomodernizacja, oze

    W zeznaniu  podatkowym  za 2019  r będzie można   odliczyć   od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych część  kosztów  zakupu   materiałów, urządzeń i usług związanych  z termomodernizacją tj. m.in. prace  termomodernizacyjne (ocieplenia ścian, wymiana okien, modernizacja cwu, co) montaż pomp ciepła, kolektorów słonecznych instalacji fotowoltaicznych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia

  Drukuj

  Solary, PV, Pompy – otwarcie ofert

    W  dniu  10.06.2019 r. otwarto  oferty  w przetargu  dotyczącym wykonania :   instalacji  solarnych, fotowoltaicznych, pomp ciepła przeznaczonych   dla  2000 rodzin z Powiatu Suskiego. Przetarg podzielono  na  trzy części (tabela poniżej).   Na realizację  zadania   przeznaczono  następujące   środki : Nr  części Nazwa części Ilość  instalacji Kwota  netto  PLN (bez  VAT) Kwota brutto PLN (z

  Drukuj

  SOLARY – serwis pogwarancyjny

  W związku z licznymi pytaniami  dotyczącymi świadczenia płatnych usług pozagwarancyjnych  informujemy, że  na terenie Powiatu Suskiego  działają  następujące osoby  świadczące  płatne usługi serwisu instalacji  solarnych:   Pan Piotr  Wartak  – tel. 795 206 895 Pan Mariusz Jankowski  – tel. 728 755 845 Pan  Damian Basiura  – tel. 530 530 354 Pan Piotr Wójcik – tel. 

  Drukuj

  PV, SOLARY, POMPY- przedłużono termin składania ofert

      W  dniu   2.04.2019 r  ogłoszono przetarg na   zadanie związane z zakupem i montażem: 1365 instalacji solarnych 546  instalacji  fotowoltaicznych 89 pomp ciepła Przetarg prowadzony jest zgodnie z zasadami  wynikającymi z ustawy Prawo zamówień publicznych która  wyznacza  okresy umieszczenia  ogłoszenia o przetargu. W związku z tym, zaplanowano, że jest  otwarcie  ofert  nastąpi 30 maja

  Drukuj

  Serwis pozagwarancyjny – oświadczenie

  Szanowni  Państwo !!! W związku   z  informacjami które  odbieramy od  Mieszkańców  Powiatu  Suskiego, a  dotyczącymi   serwisu  pogwarancyjnego instalacji solarnych  , informujemy, że :   Powiat Suski   nie zlecał  wykonania  odpłatnych napraw i przeglądów  instalacji solarnych, Powiat Suski, Pracownicy  Wydziału Środowiska , Naczelnik  Wydziału  Środowiska  nie rekomendował  jakiejkolwiek  firmy do wykonywania  przeglądów instalacji solarnych i  płatnych

  Drukuj

  Ogłoszono przetarg – SOLARY, PV, POMPY

  W dniu  25.04.2019 r  ogłoszono  przetarg   na wykonanie zestawów solarnych, pomp ciepła i zestawów fotowoltaicznych w domach mieszkalnych na terenie Powiatu Suskiego.   Planowany  okres  wykonania  robót 2019 -2021.   Zadanie podzielono na  trzy części : część nr 1 – wykonanie 1365 kompletnych instalacji solarnych, składających się z kolektorów słonecznych, pojemnościowych podgrzewaczy wody wraz z armaturą

  Drukuj

  Radosnych Świąt Wielkanocnych

  Radosnych Świąt Wielkanocnych         Radosnych chwil spędzonych w rodzinnym gronie  optymizmu i siły płynącej z odradzającego się życia  życzą:   Paweł Dyrcz  wraz z Współpracownikami z Wydziału Środowiska   

  Drukuj

  Konkurs plastyczny dla uczniów – zapraszamy do udziału

  Zapraszamy do udziału   w konkursie plastycznym „UPCYKLING” Upcykling  to forma przetwarzania wtórnego odpadów, w wyniku którego powstają produkty o wartości wyższej, traktowane jako wartościowe surowce.Proces ten pozwala zmniejszyć zarówno ilość odpadów, jak i ilość materiałów wykorzystywanych w produkcji pierwotnej. Celem  konkursu jest przetworzenie  powstałych w gospodarstwie domowym odpadów na przedmioty użytkowe. Konkurs  kierowany jest  do

  Drukuj

  Zgoda Zarządu Powiatu na ogłoszenie przetargu – Solary, PV,pompy

  W dniu 2.04.2019 r Zarząd  Powiatu Suskiego  po przedstawieniu   przez Naczelnika Wydziału Środowiska informacji dotyczącej  sposobu, warunków, kryteriów oceny ofert wyraził  zgodę na ogłoszenie postępowania przetargowego dotyczącego realizacji „Programu zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości środowiska w obrębie obszarów Natura 2000, Powiatu Suskiego – SOLARY, FOTOWOLTAIKA, POMPY CIEPŁA”  (ROBOTA BUDOWLANA) w ramach którego

  Drukuj