Od  1.10.2018 r. podpisujemy  umowy na:

  • transport, unieszkodliwianie odpadów  zawierających azbest
  • transport , unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest  wraz  z ich demontażem 

   

  Koszty ogółem 1 tony  odpadów  zawierających azbest:

  • unieszkodliwianie i transport 294,00 zł netto (317,52 zł brutto przy VAT 8%),
  • demontaż, unieszkodliwianie i transport 550,00 zł netto (594,00 zł brutto przy VAT 8%).

   

  Projekt   realizowany jest z pozyskanych   przez Wydział Środowiska środków Unii Europejskiej  w ramach  działania 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, projekt pod nazwą „Program zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości środowiska  w obrębie obszarów NATURA 2000, Powiatu Suskiego – AZBEST”.

  Dofinansowanie  do  zadania   wynosi  78,7  % kosztów  ogółem.   

   

  Dotychczas   podpisano  150 umów  z Mieszkańcami i rozpoczęto odbiór odpadów.   Wzór   umowy  >zobacz

  Projekt  będzie realizowany  w latach  2018-2020  bez konieczności corocznego  powtarzania przetargu.

  Ilość  umów  objętych  dofinansowaniem   ograniczona   do  798 budynków  w latach   2018-2020

   

  W chwili  podpisywania  umowy  należy przedstawić do wglądu dowód osobisty i informację o numerze działki z której  usuwane będą  odpady azbestowe. 

  Po  podpisaniu umowy:

  1. Wykonawca dostarczy  opakowania typu BIG BAG  służące do załadunku  odpadów (eternit typu caro, płytki kwadratowe)  w przypadku  eternitu falistego lub dużych płyt  należy umieści  je na palecie
  2. po   przygotowaniu  odpadów  do załadunku   należy zgłosić  gotowość odbioru Wykonawcy pod numerem  telefonu wskazanym w umowie
  3.  po odebraniu  odpadów    otrzymają Państwo wezwanie do zapłaty  w  wysokości  21,30 % kosztów  zależnych od masy  odebranych odpadów
  4. w  przypadku prac związanych z demontażem pod numerem telefonu wskazanym w umowie należy  uzgodnić dogodny termin przeprowadzenia prac

   

  Zapraszamy  do podpisywania  umów.

   

   

  Drukuj