Ponownie ogłoszono przetarg – azbest

  W związku z  tym, że  przetarg  na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest ogłoszony w czerwcu  unieważniono, ponownie  ogłoszono kolejny  przetarg.  > zobacz Termin  otwarcia ofert 29.08.2018 r. Powodem unieważnienia poprzedniego przetargu była wartość złożonej oferty  która znacznie przekraczała  wysokość  środków przeznaczonych na ten cel, którymi  dysponuje zamawiający  > zobacz   Bliższe informacje  > zobacz  

  Drukuj

  Wygaśnięcie umowy ubezpieczenia instalacji solarnych

  Przypominamy, że 20.09.2018 r wygaśnie 5 letnia umowa ubezpieczenia instalacji solarnych wykonanych w I etapie w latach 2012-2013 r. Zalecamy ubezpieczenie instalacji solarnych od zdarzeń  losowych min. wyładowań atmosferycznych, przepięć, gradobicia, uszkodzenia przez gryzonie  w ramach  polisy ubezpieczeniowej  budynku lub zawarcie odrębnej umowy ubezpieczenia obejmującej  jedynie instalacje solarne.    

  Drukuj

  Sterownik – usługa pogwarancyjna

  Informujemy, że  firma prowadząca obecnie  zastępczy serwis gwarancyjny  (zobacz ) oferuje możliwość  wymiany  sterowników  montowanych  w I etapie  w ramach usługi pozagwarancyjnej: sprzedaż   sterownika  regenerowanego  GECO GH25 SB   bez usługi montażu -  300 zł brutto sprzedaż  sterownika  regenerowanego  GECO GH25 SB  z usługą  montażu  – 350 zł  brutto po zwrocie starego starego uszkodzonego  sterownika  

  Drukuj

  Solary, a upały

  Instalacje solarne   są zabezpieczone  przed nadmiernymi upałami poprzez  wyposażenie  ich : naczynia przeponowe  w których   (białe lub czerwone pojemniki o pojemności około  25 l)  zawory bezpieczeństwa  ( umieszczone  tuż przy grupie bezpieczeństwa)   Instalacja solarna pracuje  do momentu osiągnięcia  maksymalnej temperatury zbiornika  ustawionej przez użytkownika (najczęściej 85 stopni). Po osiągnięciu  tej temperatury  pompa zatrzymuje

  Drukuj

  Nowy projekt solary, PV, pompy – spotkanie organizacyjne

      W dniu 31.07.2018 r. odbyło się spotkanie organizacyjne w sprawie realizacji projektu pn: „Program zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości środowiska  w obrębie obszarów Natura 2000, Powiatu Suskiego – SOLARY, FOTOWOLTAIKA, POMPY CIEPŁA”,  na które zaproszono Wójtów/Burmistrzów z Gmin/Miast Powiatu Suskiego.     Podczas spotkania przedstawiono: terminy i sposób realizacji zadania,

  Drukuj

  Proekologiczna działalność powiatu nagrodzona

  W gmachu Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej odbyła się 27 lipca 2018 roku specjalna uroczystość zorganizowana przez Sejmową Komisję Ochrony Środowiska i Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, podczas której szczególnie wyróżniony został Powiat Suski. Dyplom gratulacyjny za działalność na rzecz obniżenia niskiej emisji i poprawy świadomości oraz wrażliwości ekologicznej społeczeństwa odebrał Wicestarosta Zbigniew Hutniczak  > zobacz  Sukcesy Powiatu

  Drukuj

  Wygaśnięcie umowy ubezpiecznia instalacji

  Przypominamy, że 20.09.2018 r wygaśnie 5 letnia umowa ubezpieczenia instalacji solarnych wykonanych w I etapie w latach 2012-2013 r. Zalecamy ubezpieczenie instalacji solarnych od zdarzeń  losowych min. wyładowań atmosferycznych, przepięć, gradobicia, uszkodzenia przez gryzonie  w ramach  polisy ubezpieczeniowej  budynku lub zawarcie odrębnej umowy ubezpieczenia obejmującej  jedynie instalacje solarne.              

  Drukuj

  Rozpoczęto podpisywanie aneksów – solary

  Rozpoczęto podpisywanie  aneksów  do  umów dotyczących  (wykonanych w II etapie -2016 r)   instalacji solarnych przez  firmę  Energia  Polska.   Aneks  określa  datę przekazania na własność instalacji oraz kwotę  zwrotu lub ewentualnie dopłaty stanowiącej  różnicę pomiędzy wartością wpłaconej zaliczki, a wartością przetargową > zobacz Aneksy  podpisywane będą w  godzinach  pracy  Wydziału  Środowiska  od 7.00 do

  Drukuj

  Unieszkodliwanie azbestu- ogłoszono przetarg

    Ogłoszono  przetarg  kolejny przetarg nieograniczony na Unieszkodliwianie i transport do 2000 Mg odpadów zawierających azbest (w tym demontaż około 1400 Mg) z około 798 budynków mieszkalnych położonych na terenie Powiatu Suskiego w latach 2018-2020 z uwagi na konieczność  unieważnienia poprzedniego postępowania przetargowego > zobacz    Z uwagi na wartość zamówienia  i procedury  wynikające  z

  Drukuj

  Powiat otrzymał dofinasowanie – Solary, ogniwa PV, pompy ciepła

  W dniu  19 czerwca  2018 r Zarząd  Województwa  Małopolskiego  dokonał wyboru projektów  do dofinansowania w zakresie  instalacji  solarnych , fotowoltaicznych, powietrznych pomp ciepła. W ramach konkursu złożono  57 wniosków o łącznej  wartości  621 045 084  zł.   W   wyniku  przeprowadzonej  procedury konkursowej  wniosek Powiatu  Suskiego (jako jeden z czterech w Województwie Małopolskim)  obejmujący montaż  łącznie 

  Drukuj