Oczekujemy na podpisanie umowy dotacji

  Przesłano do Urzędu Marszłkowskieg0  niezbędne dokumenty  do podpisania umowy pomiędzy  Powiatem Suskim, Marszałkiem  Województwa  Małopolskiego  w ramach działania  4.4.2  związanego z wymianą  nieefektywnych kotłów  na  wysokosprawne kotły (spełniające   wymogi  ECO DESIGN)   do spalania pelletu.  Po podpisaniu  umowy  z  Marszałkiem  będziemy  się kontaktować z Mieszkańcami  celem podpisania stosownych umów określających warunki  otrzymania dotacji. Trwają

  Drukuj

  Wniosek Powiatu uzyskał dofinansowanie – kotły pellet

  Marszałek   Województwa   dokonał  wyboru  projektów  do dofinansowania  w zakresie  działania  4.4.2  związanego z wymianą  nieefektywnych kotłów  na  wysokosprawne kotły (spełniające   wymogi  ECO DESIGN)   do spalania pelletu.    Wniosek  Powiatu Suskiego   na kwotę    2 068 652  zł   został  wybrany do dofinansowania.   Oczekujemy na podpisanie umowy z Marszałkiem Województwa  Uchwała 

  Drukuj

  Podniesiono wartość dofinansowania do wymiany kotłów

  Marszałek  Województwa   Małopolskiego  zdecydował o podniesieniu wartości dofinansowania  do wymiany kotłów.  W piśmie przedstawiono także   informacje na temat  wykonania ocen energetycznych  > zobacz   Bliższe   informacje  dotyczące projektu wymiany kotłów   > zobacz     

  Drukuj

  Ogłoszono konkurs – solary i fotowoltaika

  Marszałek Województwa  Małopolskiego  ogłosił  nabór wniosków dla urzędów   na montaż  kolektorów słonecznych   i ogniw  fotowoltaicznych .  Analizujemy zapisy  konkursu i przygotowujemy wniosek  w oparciu o już złożone  ankiety. W  chwili obecnej nie prowadzimy  dodatkowego naboru ankiet dla Mieszkańców.  Nabór wniosków  prowadzony będzie  od 29.09.2017 r – 30 listopada 2017 r.  Dofinansowanie   60 %

  Drukuj

  Wizyta Dyrektora Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy

  w dniach  23-24.08.2017 r.  odbyła  się  wizyta  monitorująca  Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy   po zakończeniu realizacji   projektu.  Szwajcarsko  Polski  Program  Współpracy  reprezentowali : Giudo Beltrani   – Dyrektor   Szwajcarsko  Polskiego Programu  Współpracy Sylwia  Słomiak  – SCO Dagmara  Wolska  – tłumacz Powiat Suski  reprezentowali : Józef  Bałos – Starosta  Suski Zbigniew Hutniczak  – Wicestarosta   Suski  Paweł  Dyrcz

  Drukuj

  Podpisano umowę – serwis zastępczy

  Powiat  Suski   podpisał  kolejną  umowę  na   wykonanie   serwisu zastępczego   2349  instalacji solarnych  dla zapewnienia  ciągłości  wykonania   zgłoszeń serwisowych  w 2017 r. Z chwilą    wykorzystania  wszystkich środków finansowych  z dotychczas   zawartej umowy na serwis, automatycznie    zostanie  uruchomiona   realizacja  zgłoszeń serwisowych   z nowej umowy.  Powiat Suski  realizuje  wykonanie zastępcze  serwisu  w związku  z upadłością  wykonawcy. Środki  na

  Drukuj

  Serwis zastępczy – przetrarg

  Zapraszamy   do składania ofert  w zakresie  wykonania  serwisu  zastępczego   2349  instalacji solarnych  W związku , z  możliwością  wyczerpania się środków finansowych  z dotychczas   zawartej umowy na serwis zastępczy  dla  2349 rodzin  wykonanych  w latach   2012 – 2013  ogłoszono nowy przetarg  dla  zapewnienia ciągłości  realizacji zgłoszeń  serwisowych.   Wykonanie zastępcze serwisu  prowadzone  jest ,  w związku  z

  Drukuj

  Wyjeżdzasz na urlop – włącz funkcję urlopową

  Przypominamy, że  w okresie  letnim  kiedy  wszyscy domownicy  wyjeżdżają na dłuższy  pobyt poza miejsce  zamieszkania (np.  urlop)  należy  uruchomić  w instalacji solarnej    funkcję  urlopową która zabezpieczy instalację  solarną przed przegrzaniem w okresie silnego nasłonecznienia i braku poboru ciepłej wody.  Działanie  instalacji  polega  na automatycznym załączeniu się pompy  solarnej  w okresie  nocy co powoduje wychłodzenie

  Drukuj

  Wyłącz zasilanie podczas burzy

  Przypominamy, że podczas   burzy  zaleca się  wyłączenie zasilania:   stacji solarnej i anody  tytanowej  – instalacje  wykonane   w latach  2012 -2013 stacji  solarnej   -  instalacje  wykonane   w 2016   Wyładowania atmosferyczne mogą  uszkodzić  wszystkie  urządzenia  elektryczne  w tym także  instalacje  solarne dlatego więc  zalecamy  wyłączenie  urządzeń  podczas burzy.  Prosimy, aby nie zapomnieć o ponownym włączeniu 

  Drukuj

  Konferencja „Od komina po gen”

  W   dniu  1.06.2017  r  w  Starostwie Powiatowym  odbyła się   debata  „Od  komina  po gen”   mająca  uświadomić   jak  duży   wpływ na   zdrowie  ludzi  ma  zanieczyszczenie  powietrza. Debatę  otworzył  Starosta  Suski  Józef  Bałos.  Zanieczyszczone powietrze skraca nasze życie o około 12 miesięcy i powoduje wzrost zachorowalności na raka, astmę, choroby układu krążenia oraz obniża płodność. Z tej

  Drukuj