Rada Budowy – uwagi do jakości robót

  W dniu 17.09 odbyła się kolejna Rada Budowy.   Głównym  tematem Rady była jakość i zakres robót.  Koordynator projektu Paweł Dyrcz przedstawił uwagi dotyczące jakości i zakresu prowadzonych prac które  zaoobserwował podczas przeprowadzonych  wizyt monitorujących   przed  odbiorami.  Treść uwag przedstawiamy  w załączonym poniżej  pliku.

  Drukuj

  Odbyła się Rada Budowy

  W dniu 10.09 odbyła się kolejna rada Budowy podczas której omawiano opóźnienia w zgłaszaniu instalacji do odbioru spowodowane brakiem  dostawy sterownika. Wykonawca oświadczył że posiada już sterowniki i przystępuje do ich uzupełnienia w już wykonanych instalacjach. Od chwili obecnej instalacje wykonywane będą już jako kompletne. Zobowiązano Wykonawce do odpowiednio wczesnego informowania właścicieli nieruchomości  o terminie

  Drukuj

  Odbyła sie Rada Budowy

  Jak co poniedziałek odbyła się Rada Budowy czyli   spotkanie Koordynatora Projektu, Wykonawcy, Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego. Do pracy w Radzie zaproszono przedstawicieli Miast , Gmin na której realizowane jest aktualnie  inwestycja. Główne  tematy spotkania: realizacja harmonogramu, zagadnienia techniczne związane z montażem instalacji, jakość wykonywanych robót właściwy sposób informowania Mieszkańców  o terminie  montażu instalacji

  Drukuj