Szanowni Państwo !!!

  W związku z pojawieniem się  sygnałów dotyczących  samowolnej ingerencji Właścicieli  nieruchomości   w  układ solarny informujemy, że :

  1. ZABRONIONA JEST JAKAKOLWIEK   INGERENCJA  WŁAŚCICIELA  NIERUCHOMOŚCI   w układzie solarnym  POLEGAJĄCA NA JEGO PRZEBUDOWIE,  ZMIANIE JEGO FUNKCJI itp.
  2. instalacje  solarne objęte  są gwarancją ,  samowolna ingerencja w układ solarny może wiązać  się z utratą gwarancji  oraz roszczeniem Powiatu  w stosunku do Właściciela nieruchomości 
  3. w przypadku  rozbudowy  lub istotnych  zmian instalacji solarnych zastosowanie mają postanowienia Uchwały Zarządu nr 349 .2012  z dnia  20 grudnia 2012 r. >> zobacz 

   

  Koordynator projektu

  Paweł Dyrcz

  Drukuj