I. Proces wykonania instalacji  kończy się  przeprowadzeniem  odbioru robót który wykonywany jest  w obecności:

 1. Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

 2. Właściciela Nieruchomości 

 3. Wykonawcy robót

 4. Przedstawiciela Powiatu ( wybrane losowo instalacje)

  

II. Podczas procesu odbioru  podpisywany jest protokół  odbioru . Poniżej przedstawiono szczegóły  procesu odbioru

 1. Wzór protokołu  odbioru   > zobacz  2016    2012 -2013

 2. Obowiązki  Inspektora nadzoru   zobacz >>

 3. Zasady prowadzenia odbioru  zobacz >>

  

III. Podczas  procesu odbioru  sprawdza się :

1. wykonanie  instalacji  zgodnie z projektem  i wymaganiami  innych  dokumentów przetargowych  min w zakresie ilościowym i funkcjonalnym

(np.  2   kolektory, zbiornik 300 l  itp  )


3

 

2. Jakość wykonanych prac

 

a) szczelność przewodów,  gięcie rur

 • z przewodów  solarnych nie może wyciekać glikol

 • z przewodów wodnych nie może wyciekać woda

 • rury muszą być gięte tak aby  tworzyły one odcinki proste  co  daje możliwość  właściwego ułożenia  izolacji


bud24

  

b) ciągłość i estetyka wykonania izolacji

 • izolacja musi być ciągła na całej długości na  odcinku gdzie rura jest gięta odpowiednio docięta tak aby zapewnić jej ciągłość

 • miejsca łączenia odcinków rur  muszą być izolowane odpowiednią taśmą

 • izolacja  winna być zakończona rozetami które muszą dolegać do izolacji

 

c) ciągłość i estetyka wykonania ochrony przeciw ptakom

 • ochrona przeciw ptakom  stosowana na zewnątrz budynku musi być ciągła

 • łączenie  odcinków ochrony przeciw ptakom winno być wykonane w sposób estetyczny i zakończone rozetą

 

d) posadowienie  kolektorów w ogrodzie

 • kolektory słoneczne w ogrodzie muszą być posadowione na prefabrykatach  wkopywanych w grunt lub  wylewane  w gruncie (posadowienie w gruncie  1 m ppt) >> zobacz rysunek

 

f) wykonanie części elektrycznej w korytkach

 • część elektryczna  – przewody elektryczne prądowe muszą być prowadzone w korytakach elektrycznych

 

g) właściwe ciśnienie w instalacji

 • ciśnienie  wskazywane przez manometr umieszczony na zespole pompowym nie może być mniejsze niż 2 bary (manometr umieszczony najwyżej na zdjęciu)


bud17

  

h) podparcie  przewodów

 • przewody części wodnej i glikolowej muszą być  ustabilizowane zastosowanie uchwytów  stabilizujących  mocowanych  do ściany lub  stropu to samo dotyczy przewodu spustowego z instalacji


bud2

  

j) ustawienia sterownika np.

 • funkcję chłodzenia musi być wyłączona,

 • temperatura krzepnięcia płynu solarnego musi być ustawiona jest  na poziomie  -25 0C czyli najbardziej  zbliżonym do rzeczywistej temperatury krzepnięcia wynoszącej -35 oC


bud9

  

k) wykonanie przejść  przez przegrody (tj. ściany stropy)  

 • przejścia przez  przegrody muszą być uszczelnione  pianką

 • miejsca przejść  przez  przegrody winny być  zatynkowanie

  

l) zamkniecie zaworu na kolektorach słonecznych

 • zawór kulowy  umieszczony w górnej części  kolektorów słonecznych winien znajdować  się w pozycji zamkniętej

  

m) szczelność kolektora ( uszczelki przy kolektorach muszą przylegać do obudowy )

 • uszczelki  znajdujące się przy wejściu rurarzu do kolektora muszą znajdować się w odpowiednim miejscu  gdyż w przeciwnym razie dojdzie do zaparowania kolektora słonecznego co wpłynie na  efektywność układu

  

n) wytyczne  zamawiającego  dotyczące  jakości wykonywanych robót

 •  stopy  do montażu kolektorów słonecznych  >> zobacz 

 •  wytyczne – styczeń 2013 r.  >> zobacz

 •  sposób zgłaszania uwag  dotyczących  jakości robót    >> zobacz

 • odbiory instalacji – odmowa podpisania protokołu  >> zobacz 

 • uwagi do jakości robót  wrzesień 2013 r.  >>  zobacz