W instalacjach  wykonywanych  w 2016  montowane są naczynia przeponowe  OTTONE.   Instalacja solarna wyposażona jest w dwa rodzaje naczyń przeponowych: 

  1. naczynie przeponowe  instalacji solarnej (kolor czerwony)
  2. naczynie przeponowe ciepłej wody użytkowej (kolor biały )

 

Naczynie przeponowe instalacji (kolor czerwony) zabezpiecza instalacje solarną  w momencie wzrostu ciśnienia  płynu solarnego  w systemie. Naczynie wyposażone jest  w specjalną membranę i umożliwia wyrównanie  zmian rozszerzalności  cieplnej  płynu solarnego oraz utrzymanie  ciśnienia na określonym poziomie. Ciśnieniowe naczynie przeponowe to  stalowy zbiornik spawany, którego przestrzeń wewnętrzna podzielona jest membraną która dzieli   przestrzeń na cieczową (płyn solarny) i gazową. Właściwe ciśnienie  w części gazowej stabilizuje ciśnienie całego układu.

 

Dodatkowo przed  nadmiernym  ciśnieniem  gliklou   układ zabezpieczony jest zaworem bezpieczeństwa  montowanym w grupie pompowe. Ciśnienie   otwarcia  6 bar. Nadmiar  glikolu zostanie wyrzucony  do  zbiornika umieszczonego pod rurą  wychodzącą  z grupy  pompowej.   

 

Naczynie przeponowe  ciepłej wody użytkowej (kolor biały ). Budowa naczynia podobna jak naczynia przeponowego instalacji (kolor czerwony)  jednak służy do zabezpieczenia  instalacji cieplej wody użytkowej  w momencie wzrostu  objętości  wody w zbiorniku na  wskutek  przyrostu jej temperatury. Naczynie  umożliwia  wyrównanie  zmian rozszerzalności  cieplnej wody  bez jego ubytków oraz utrzymanie  ciśnienia ciepłej wody użytkowej  na określonym poziomie

 

Dodatkowo przed  nadmiernym  ciśnieniem   części  wodnej  układ zabezpieczony jest zaworem bezpieczeństwa  Ciśnienie   otwarcia  5  bar.

 

 

Złącza   SU.   Naczynia  wyposażone  w złącza odcinające   SU, ułatwiające  prace  serwisowe. Złącza  SU  montowane są na przyłączu  naczynia  do  instalacji.