I. Przewody solarne

wykonane zgodnie z ustaleniami projektowymi jako przewody miedziane

 

 

 

II. Izolacja przewodów zewnętrznych

 

zastosowano izolację zewnętrzną HT/Armaflex, która winna być wykonana w sposób  trwały na całej ich długości w sposób uniemożliwiający jej rozszczelnienie, rozwinięcie itp.  > zobacz

Ponadto izolacja przewodów spełnia następujące warunki

  • przewodność cieplna izolacji  prowadzona na zewnątrz budynku λ ≤  0,038 W/(m*K)
  • odporność na promieniowanie UV
  • odporna na wysokie temperatury które mogą powodować przepływające ciecze w  przewodach izolowanych
  • zabezpieczona przed uszkodzeniem mechanicznym (np., dziobanie ptaków)
  • wykonana na całej długości przewodów, kształtek, połączeń rurowych
  • na zakończeniach izolacji stosowane   rozety zakończeniowe aluminiowe
  • miejsca nacięć, zakończeń  izolacji muszą być zabezpieczone  w sposób  dopuszczony przez producenta izolacji

 

 

źródło:  http://www.armacell.com

 

III. Izolacja przewodów wewnętrznych

 

zastosowano izolację  z wełny skalnej pokrytej płaszczem  foli aluminiowej zbrojonej  PAROC Section AluCoat T , która winna być wykonana w sposób  trwały na całej ich długości w sposób uniemożliwiający jej rozszczelnienie, rozwinięcie itp.  > zobacz

Ponadto izolacja przewodów spełnia następujące warunki

  • przewodność cieplna izolacji  prowadzona na zewnątrz budynku λ ≤  0,033 W/(m*K)
  • odporna na wysokie temperatury które mogą powodować przepływające ciecze w  przewodach izolowanych
  • na zakończeniach izolacji stosowane   rozety zakończeniowe aluminiowe

 

     źródło:  www.paroc.pl