W związku z licznymi zapytaniami  dotyczącymi możliwości  odliczenia od wydatków  związanych z zakupem i montażem kotłów których częściowe   koszty  były refinansowane   przez Powiat  Suski wystąpiłem  o wydanie  interpretacji podatkowej  w   tym zakresie.

  Z  przedstawionego  przez  Krajową Informację Podatkową informacji  wynika, że    istnieje możliwość   odliczenia od podatku (w zeznaniu PIT)   części kosztów zakupu i montażu kotłów w zakresie  nie objętym  dotacją.  

   

  Zapoznaj się  z interpretacją  podatkową > zobacz

  Bliższe informacje  dotyczące możliwości  odliczenia niektórych  wydatków  związanych z podniesieniem efektywności energetycznej budynku  od podatku > zobacz

   

   

  Drukuj