Trwają   prace  związane  z inwentaryzacją   wykonanych  instalacji  solarnych. Inwentaryzacja  służy potwierdzeniu, że  instalacja  jest fizycznie  w miejscu montażu  i jest  użytkowana. Przepisy  prawa   nakazują  Powiatowi przeprowadzanie corocznej inwentaryzacji  ponieważ  przez okres  5 lat od daty montażu   instalacje  są własnością Powiatu  Suskiego. Przejście   na własność Użytkowników   instalacji solarnych możliwe będzie  po podpisaniu  aneksu do umowy, który jest obecnie przygotowywany. 

  Osoby  prowadzące  inwentaryzację  posiadają  identyfikatory imienne podpisane  przez przedstawiciela  Powiatu.

  Prosimy  o umożliwienie  przeprowadzania inwentaryzacji.

   


  dscf4603

   

   

   

   

   

  Drukuj