W dniu 8.10.2012 odbyła się kolejna Rada Budowy podczas której omówiono  następujące zagadnienia:

  1. brak zgody Zamawiającego na montaż kolektorów słonecznych usytuowanych w ogrodzie na krawężnikach jako  niezgodny z dokumentacją
  2. Wykonawca  winien żądać  potwierdzenia pisemnego od Właścicieli nieruchomości w zakresie prac które wykonano samodzielnie  a objęte są zakresem projektu
  3. osoby które wnioskują o zmianę terminu montażu  instalacji z uwagi na wyjazdy  poza granice kraju winny ten fakt udokumentować np. okazaniem biletu lotniczego
  4. zobowiązano Inspektora Nadzoru i Wykonawcę do zwrócenia szczególnej uwagi na ustawienia sterowników w których  funkcja chłodzenia winna być wyłączona oraz sprawdzania  jakości robót zanikowych
  5. zobowiązano Wykonawcę do dostarczenia dokumentów  potwierdzających, że montowane złączki kolektorów  słonecznych  pełnią rolę złączek kompensacyjnych
  Drukuj