Koordynator

po stronie Powiatu suskiego

pomysłodawca  projektu :

 

 


 

Paweł Dyrcz 

Naczelnik Wydziału Środowiska,

 

 

 

biura Wydziału Środowiska znajdują  się w budynku

 

Starostwa Powiatowego
ul. Kościelna 5b,  34-200 Sucha Beskidzka
pok.  25/2 ( parter) ,  111, 110, 109  (I piętro)

 

tel. 33 87 57 900 , 33 87 57 935,  33 87 57 937
e-mail : p.dyrcz@powiatsuski.pl

  

 

Praca koordynatora  to owoc współpracy Wspaniałych Współpracowników praktycznie z każdego Wydziału Starostwa Powiatowego.
Praca koordynatora byłaby niemożliwa gdyby Mieszkańcy Powiatu suskiego nie obdarzyli nas zaufaniem.
Wszystkim serdecznie dziękuje