Wykonawcą  robót związanych  z montażem  564  instalacji  solarnych wraz z zdalnym systemem   monitoringu   w 2016  r   jest  firma:

 

Energia Polska  S.A.

ul. Karłowicza 9 lok.1,  02-501 Warszawa

            e-mail:  info@energiapolska.pl  

www.energiapolska.pl

 

  • Koordynator Projektu z ramienia Wykonawcy:    Pan Andrzej Słowik  tel.: 785 111 051
  • Uwagi   dotyczące  harmonogramu  prac  Pan Tomasz Kusz tel.: 601 909 124
  • Uwagi  dotyczące  spraw technicznych    Marcin Niebylski  tel.: 785 111 045 , Pan  Robert Wawer  tel.: 785 111 067