W dniu   11.06.2014 r.   Powiat  suski   gościł   delegację   Szwajcarsko -Polską  w  ramach   dorocznego  oficjalnego spotkania  w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy.

 

 

img_8060

 

 

Delegację  szwajcarską  reprezentowali

 1. Roland Python  – Szwajcarsko Polski Program Współpracy
 2. Hugo Bruggmann – SECO Szwajcaria
 3. Ralph Amman – SECO  Szwajcaria
 4. Sylwia Słomiak – Szwajcarsko Polski Program Współpracy
 5. Dominika Wieczorek – Szwajcarsko Polski Program Współpracy

 

Delegację  polską  reprezentowali:

 1. Michał Ziętara  – Ministerstwo Infrastruktury   i Rozwoju
 2. Monika Zawistowska – Ministerstwo Infrastruktury   i Rozwoju
 3. Marzena Wieczorek – Ministerstwo Infrastruktury   i Rozwoju
 4. Dorota Chmielewska – Ministerstwo Infrastruktury   i Rozwoju
 5. Małgorzata Głowacka – Ministerstwo Infrastruktury   i Rozwoju
 6. Joanna Tańska – Ministerstwo Finansów
 7. Dagmara Wolska  – Tłumacz

 

Powiat  suski  reprezentowali:

 1. Tadeusz Gancarz – Starosta  Suski 
 2. Jan Woźny – Wicestarosta  Suski 
 3. Paweł Dyrcz  – Koordynator projektu 

 

Delegację  Szwajcarsko -Polską  przywitał Starosta   Suski   Tadeusz   Gancarz,   dziękując za wsparcie finansowe   projektu.  Paweł Dyrcz  przedstawił   prezentacje  projektu w której  ujęto:  efekty rzeczowe,  przewidywane efekty ekologiczne,  ekonomiczne związane z realizacją  projektu, działania promocyjne.

Przedstawiciele   Delegacji   Szwajcarskiej   podziękowali za zaangażowanie  zespołu   realizującego projekt  i jednocześnie   podkreślili  z zadowoleniem, że   dotychczasowe   cele projektu zostały osiągnięte, a  niektóre  z nich  zostały  wykonane w większym  zakresie  niż to przewidziano na etapie składania wniosku.

W dalszej  części  spotkania  delegacja  zobaczyła   instalacje  solarne   dla budynków  mieszkalnych i szpitala.