W okresie 22.10 – 24.10.2012 r. na terenie powiatu suskiego przebywała delegacja Szwajcarskiego – Polskiego Programu Współpracy, będącego jednym z Darczyńców .

W dniach  22- 23.10 wizytację prowadzono w obecności Eksperta Funduszu Pana Jerzego Piszczek. W dniu 24.10.2010 wizytacje prowadzili dodatkowo Z-ca Dyrektora SPPW Pan Roland Phyton i Pani Sylwia Słomiak w obecności Koordynatora Projektu po stronie Powiatu Pawła Dyrcz i Koordynatora po stronie Wykonawcy Pana Pawła Hajdyła oraz Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego.  

Goście odwiedzili szpital oraz kilkanaście budynków mieszkalnych w których zostały lub są obecnie montowane instalacje solarne. Wizyta miała na celu monitorowanie realizacji programu zakładającego montaż 2349 instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych i szpitalu rejonowym.  

Podczas pobytu przedstawiciele SPPW mieli możliwość spotkania się ze Starostą Suskim Tadeuszem Gancarzem, Wicestarostą Janem Woźnym , Koordynatorem projektu ze strony Powiatu Suskiego – Naczelnikiem Wydziału Środowiska Pawłem Dyrczem, Prezesem Firmy Solver Katarzyną Kachel, Koordynatorem projektu ze strony firmy Solver Pawłem Hajdyłą, inspektorami nadzoru a także Właścicielami budynków w których montowane są solary. 

 

 

W dniu 25.10.2012 r. odbyło  się spotkanie  koordynatorów programów solarnych realizowanych w ramach  Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy .

W konferencji wzięli udział :

  1. przedstawiciele jednostek, które przystąpiły do realizacji montażu solarów (Powiat Suski, Gmina Busko Zdrój, Gmina Mszana Dolna, Gmina Wieliczka, Gmina Niepołomice, Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle, Gmina Skawina)
  2.  Naczelnik Wydziału Wdrażania Programów Pomocy Zagranicznej Pani Aleksandra Guzowska i  Pan Konrad Łaciński z Wydziału ds. analiz prawnych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego,
  3.  Naczelnik Wydziału Wdrażania Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy Pan  Tomasz Dyląg z Władzy Wdrażającej Programy Europejskie,
  4.  Pani Sylwia Słomiak  – Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy
  5.  Pan Jerzy Piszczek  ekspert Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy  .
  6. Wicestarosta Suski -  Jan Woźny
  7. Koordynator Projektu  Paweł Dyrcz   wraz z współpracownikami   z Wydziału  Środowiska  Panią Teresą Jasiewicz  i Panem Markiem Mrugaczem 

        

Podczas spotkania Pan Wicestarosta przekazał specjalne podziękowania dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego   Władzy Wdrażającej Programy  Europejskie za udzieloną pomoc, która umożliwiała realizację programu solarnego w powiece suskim.

Koordynator programu montażów solarów   w powiecie suskim Paweł Dyrcz przedstawił dotychczasowe uwagi  jakie wynikły podczas montażu solarów na terenie powiatu. W chwili obecnej  montaż systemów solarnych  w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy rozpoczął jedynie Powiat suski.