W ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy Powiat suski na montaż kolektorów słonecznych uzyskał dofinansowanie w wysokości 13,5  mln zł. 

 

 

W dniu 13 maja 2013 r. na Zamku w Suchej Beskidzkiej przyjęto  Delegację  Szwajcarską.  W skład Delegacji Szwajcarskiej weszli:

 1. Pan Lukas Beglinger –  Ambasador Ambasady Szwajcarii
 2. Pan Simon Geissbühler – Minister Ambasady Szwajcarii
 3. Pan Dominique Favre – Dyrektor Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy
 4. Pan Tripet Florent Cordier – Sekretarz Komisji
 5. Pan Andreas Aebi  – Szwajcarska Partia Ludowa, Przewodniczący Komisji ds. Zagranicznych
 6. Pan Roland Büchel – Szwajcarska Partia Ludowa, Członek Komisji ds. Zagranicznych
 7. Pan Hans-Jürg Fehr – Partia Socjaldemokratyczna, Członek Komisji ds. Zagranicznych
 8. Pani Tiana Moser – Partia Zielonych,  Członkini Komisji ds. Zagranicznych
 9. Pan Walter Müller – Krajowa Rada (FDP Liberałowie), Członek Komisji ds. Zagranicznych
 10. Pan Martin Naef – Partia Socjaldemokratyczna, Członek Komisji ds. Zagranicznych
 11. PanMaximilian Reimann – Szwajcarska Partia Ludowa, Członek Komisji ds. Zagranicznych

 

Powiat suski reprezentowali

 1. Pan Tadeusz Gancarz – Starosta Suski
 2. Pan Jan Woźny – Wicestarosta Suski
 3. Pan Wit Mateusz Sarlej – Członek Zarządu Powiatu
 4. Pan Stanisław Pawlik – Doradca Starosty
 5. Pan Artur Krużlak – Przewodniczący Komisji Ochrony  Środowiska  Rady Powiatu Suskiego
 6. Pan Marek Haber – Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej
 7. Paweł Dyrcz – Naczelnik Wydziału Środowiska, Koordynator Programu solarnego

 

W spotkaniu wzięli udział także:

 1. Pani Katarzyna Kachel – Prezes Solver sp. z o.o.,
 2. Pan Paweł Hajdyła – Koordynator prac Firmy Solver sp. z o.o.,
 3. Pan Bogdan Krawczyk – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
 4. Pan Jan Najdek – Wójt Gminy Budzów.
 5. Pani Teresa Jasiewicz – Wydział Środowiska
 6. Pani Maria Karcz - Wydział Środowiska
 7. Pan Marek Mrugacz – Wydział Środowiska
 8. Pani Elwira Listwan- Wydział Środowiska 
 9. Pan Grzegorz Malinowski – Wydział Środowiska

 

Delegację przywitał  Pan Wicestarosta  Jan Woźny . Podczas spotkania Koordynator programu Paweł Dyrcz przedstawił historię i cele  projektu, uzasadnienie potrzeby związane z  jego realizacją dziękując,  za  przyznanie dotacji jednocześnie podkreślając, że projekt jest owocem działania całego zespołu zajmującego się projektem. 

Dyrektor Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Pan Dominique Favre  podziękował za dotychczasową dobrą współpracę  pomiędzy  Koordynatorem, Wydziałem  Środowiska  a  Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Ambasador Szwajcarii Pan Lukas Beglinger podkreślił  ze tego typu  projekty są  doskonałym polem do współpracy pomiędzy Państwami.

Goście ze Szwajcarii mieli następnie możliwość  zapoznania się z instalacją znajdującą się na Szpitalu Rejonowym w Suchej Beskidzkiej. 

Na zakończenie  wizyty Starosta suski Pan Tadeusz Gancarz podziękował   za przyznanie dotacji i zapewnił, że   środki finansowe przeznaczone na realizację projektu  zostaną należycie spożytkowane.