Instalacje przygotowania ciepłej wody użytkowej oparte o kolektory słoneczne są rozwiązaniem  przyjaznym dla środowiska :

 

  • nie oddziałującym negatywnie na środowisko,
  • umożliwiają wykorzystanie praktycznie nieograniczonych zasobów energii odnawialnej
  • nie wydzielają  substancji zanieczyszczających środowisko naturalne
  • nie wymagają doprowadzenia i składowania paliwa, są wygodne i czyste.
 
Energia promieniowania słonecznego jest jednym ze źródeł energii niekonwencjonalnej, która w aspekcie ochrony środowiska jest najbardziej „czystą” postacią energii.

 

 

Efekt ekologiczny wynikający z zainstalowania 3007   instalacji solarnych  jest opisywany przez wartość emisji unikniętej możliwej do uzyskania po zainstalowaniu systemów solarnych i został przedstawiony poniżej: