Marszałek  Województwa   Małopolskiego  zdecydował o podniesieniu wartości dofinansowania  do wymiany kotłów. 

  W piśmie przedstawiono także   informacje na temat  wykonania ocen energetycznych  > zobacz

   

  Bliższe   informacje  dotyczące projektu wymiany kotłów   > zobacz 

   

   

  Drukuj