Informujemy, że w wyniku  przeprowadzenia  postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę prac związanych z  wykonaniem  dokumentacji   instalacji solarnych  dla  510 rodzin.

  Wykonawcą  prac projektowych będzie  będzie  firma  SOLARPOL  z Sułkowic 

   

  Firma  projektowa zgodnie z zapisami  umowy wykona  dokumentacje projektową w terminie  60 dni.

  Zaoferowana przez SOLARPOL   kwota  za wykonanie dokumentacji  nie przekroczyła  zakładanych  kosztów na ten cel pochodzących  z wpłat zaliczek.

   

  W chwili obecnej:

  • firma  SOLARPOL  otrzymała  wykaz danych kontaktowych do rodzin  objętych projektem
  • na  podstawie przekazanych danych firma SOLARPOL  będzie  kontaktować się   z Państwem celem umówienia  wizyty
  • po przeprowadzeniu  wizyty  powstanie projekt
  • projekt wraz z kosztorysem zostanie do Państwa  przesłany  drogą pocztową z informacją o możliwości wniesienia uwag  w terminie 7 dni otrzymania  jednocześnie  wykazana będzie kwota  15 %  którą należy  wpłacić  jako  zaliczka na poczet realizacji inwestycji

   

  Uwaga !!!

  Jedynie  Pracownicy  Firmy SOLARPOL posiadający   pisemne  upoważnienia   do przeprowadzenia prac projektowych mogą  wejść na teren  Państwa nieruchomości. Upoważnienie winno być  okazane  bez wezwania.

   

  W razie  wątpliwości lub pytań proszę o kontakt z Wydziałem Środowiska

  Pani Maria Karcz  -  33 87 57 938

  Pani Natalia Bartkowska   -  33 87 57 938

   

   

  Paweł Dyrcz

  Koordynator projektu

   


  dscf4603

   

  Drukuj