W dniu dzisiejszym tj. 22.08.2019 r. Pan  Starosta  Józef Bałos i Pan  Wicestarosta  Zbigniew  Hutniczak  podpisali umowy z Wykonawcą tj. firmą Flexipower Group   na realizację zadania związanego z montażem 546 instalacji fotowoltaicznych, 89 powietrznych pomp ciepła dla Mieszkańców Powiatu Suskiego.

   

  Wartość umów  dotyczącej montażu :

  •    instalacji fotowoltaicznej:  7 518 219,93 zł brutto,
  •    powietrznych pomp ciepła:  899 683,20 zł brutto

   

  przy  dofinansowaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020  oraz dodatkowemu dofinansowaniu przez Gminy tj. Gminę Stryszawa, Zawoja, Budzów, Bystra – Sidzina, Gminę Jordanów i Miasto Jordanów dla Mieszkańców.

   

   

   

   

  Dofinansowanie:  

  •  70,5  % kosztów  instalacji , gdy Gmina  dofinansowuje  montaż instalacji
  • 55,2 %  kosztów  instalacji  – gdy  Gmina  nie dofinansowuje   montażu  instalacji 

   

  Termin  zakończenia montażu  

  • instalacji fotowoltaicznych do: 30.12.2020 r.
  •  pomp ciepła: 31.12.2019 r.

   

  W chwili obecnej Wykonawca zgodnie z zapisami umowy w terminie 14 dni od daty podpisania umowy przedstawi min:

  • koncepcje wykonania prac określające szczegóły prowadzenia prac montażowych wynikające m.in.: z parametrów technicznych zastosowanych urządzeń;
  • karty materiałowe dla każdego z zastosowanych materiałów celem ich zatwierdzenia;

   

  W dniu  11, 15 października planujemy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej o godzinie 15:30 oraz 18:00 spotkania z  Mieszkańcami, podczas których omówimy szczegóły dotyczące realizacji zadania w obecności Wykonawców i Inspektora Nadzoru;

   

  Do dnia spotkań z Mieszkańcami tj. 11, 15 października planujemy przekazać Uczestnikom projektu informacje dotyczące:

  • harmonogramu realizacji zadania;
  • wysokości ostatniej raty oraz terminu jej płatności;
  • warunków rozbudowy instalacji fotowoltaicznej (finansowanej w całości z budżetu Mieszkańców).

   

  Sprawami dotyczącymi realizacji projektu zajmować się będą:

  • Instalacje fotowoltaiczne    – Sylwia Knapczyk, pokój 116, tel. 33 8757 931

                                             – Ewelina Krupiak, pokój 116, tel. 33 8757 931

  • Powietrzne Pompy Ciepła  – Izabela Sikora, pokój 110, tel. 33 8757 937

                                             – Marek Mrugacz, pokój 110, tel. 33 8757 937

   

  lub  Koordynator  projektu – Paweł  Dyrcz    - pok. 109  - tel. 33 87 57 800

   

  Więcej informacji na temat  projektu  >zobacz

   

   

   

  Drukuj