W związku z  tym, że  przetarg  na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest ogłoszony w czerwcu  unieważniono, ponownie  ogłoszono kolejny  przetarg.  > zobacz

  Termin  otwarcia ofert 29.08.2018 r.

  Powodem unieważnienia poprzedniego przetargu była wartość złożonej oferty  która znacznie przekraczała  wysokość  środków przeznaczonych na ten cel, którymi  dysponuje zamawiający  > zobacz

   

  Bliższe informacje  > zobacz

   

  Drukuj