W dniu 29 października 2013   w sali konferencyjnej Nowego Domu Poselskiego  w Warszawie  odbyła się Debata na temat:

„Optymalnego modelu finansowania ze środków publicznych programu solarnego w Polsce z korzyścią dla beneficjentów, producentów i środowiska”.

Organizatorami Debaty byli Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Parlamentarny Zespół ds. Zrównoważonego Rozwoju – Ekologia, Energetyka, Turystyka, Gospodarka pod przewodnictwem Posła RP Tomasza Głogowskiego.

 

 

 

 

 

W spotkaniu wzięli udział min :

  • Sebastian Stępnicki – Ministerstwo Gospodarki, Departament Energii Odnawialnej,
  • Ryszard Ochwat i Paweł Bartoszewski – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
  • Krzysztof Masiuk – Członek Rady Nadzorczej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
  • Wiesława Tylman – Dyrektor Wydziału Inwestycyjnego , Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
  • Małgorzata Mrugała -Prezes Zarządu, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie,
  • Marek Zieliński – Zastępca Prezesa Zarządu, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
  • Janusz Starościk – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych,
  • Katarzyna Motak – Przedstawiciel Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej
  • Jan  Woźny  – Wicestarosta suski
  • Paweł Dyrcz – Koordynator projektu

 

Przedstawiciele powiatu  przedstawili prezentacje dotyczącą  zrealizowanego programu związanego z montażem kolektorów słonecznych przedstawiając aspekty techniczne i ekonomiczne projektu.

 

Więcej informacji na stronie  >>zobacz

 

Zapis wideo z debaty dostępny jest na stronie iTV Sejm: