W dniu 27.09.2012 r.   w  Zamku w Suchej Beskidzkiej odbyła się oficjalna inauguracja programu.

 

W  inauguracji  wzięli udział  przedstawiciele  Funduszy finansujących projekt tj.

 1. Z-ca Dyrektora Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy – Pan Roland Python
 2. Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - Pan Jan Rączka 
 3. Z-ca Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Krakowie  – Pan Józef Kała 

oraz min.  Wójtowie, Burmistrzowie,  Radni Powiatowi,  przedstawicieli mieszkańców biorących udział w projekcie

 

 

Starosta Suski Tadeusz Gancarz rozpoczynając spotkanie przypomniał trudne początki związane z realizacją projektu.

 

 

Historię, zakres, cel, przewidywane efekty, a także szczegóły techniczne instalacji solarnych przedstawił Paweł Dyrcz – Naczelnik  Wydziału Środowiska, a jednocześnie pomysłodawca i  koordynator projektu.

 

 

Walory przyrodnicze Babiej Góry – obszaru Natura 2000 przedstawił Tomasz Pasierbek z Babiogórskiego Parku Narodowego, gdyż jednym z celów projektu jest  poprawa jakości powietrza w rejonach cennych przyrodniczo.

 

 

Burmistrz Makowa Podhalańskiego Paweł Sala podzielił się z spostrzeżeniami i uwagami, z pierwszego etapu montażu jaki odbywa się na terenie makowskiej gminy.

 

 

W ramach „Programu zwiększenia wykorzystania  odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości powietrza w obrębie obszarów Natura 2000, powiatu suskiego” do końca sierpnia 2013 w 2349 budynkach mieszkalnych w powiecie zostaną założone kolektory słoneczne.

Projekt współfinansowany jest przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy (w wysokości 4,6 mln CHF – 12,9 mln zł, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (13,5 mln zł) oraz przez mieszkańców powiatu (5,1 mln zł).

W ramach projektu wykonana będzie także instalacja solarna dla Szpitala Rejonowego w Suchej Beskidzkiej ze środków pochodzących z Programu Szwajcarskiego (712 748 zł) oraz z Wojewódzkiego  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (398 880 zł). Na budynkach osób fizycznych łączna powierzchnia zamontowanych kolektorów wynosić będzie 11632 m2 , a moc 8,52 MW, natomiast na szpitalu o powierzchni 400 m2 i mocy 300 kW.

Celem projektu jest poprawa jakości powietrza poprzez redukcję substancji zanieczyszczających powietrze o 3521 t/rok,  poprawa jakości życia mieszkańców poprzez umożliwienie egzystencji w czystym środowisku, ograniczenie zużycia paliw konwencjonalnych,  zwiększenie udziału energii słonecznej w krajowym bilansie energetycznym, a także zmniejszenie różnic społeczno gospodarczych poprzez oszczędności w związku z zastosowaniem instalacji solarnych.  

 

Powiat suski jest jedynym powiatem w Polsce realizującym montaż kolektorów słonecznych na tak dużą skalę.

 

Podczas inauguracji odczytane zostały także listy gratulacyjne jakie do uczestników przekazane przez  :

 1. Posła na Sejm Rzeczypospolitej  Polskiej – Pan Marek Polak
 2. Poseła  na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej  – Pani Beata Szydło 
 3. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego  – Dyrektor Pani Małgorzata Wierzbicka
 4. Władzę  Wdrażająca Programy Europejskiej -  Kierownik Pan Tomasz Dyląg
 5. Wiceprezesa  Zarządu Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego -  Pan Stanisław Bisztyga

 

Prezesi  instytucji dotujących Program w swych wystąpieniach zwracali na trud włożony w doprowadzenie projektu do ostatniego etapu realizacji, dziękując jednocześnie za udaną współpracę.

Uczestnicy inauguracji zgodnie przyznawali, że program wymagał dużo pracy, ale był to niezwykle efektywny okres, który zaowocował innowacyjnym rozwiązaniem w skali regionu. Obliczono, że po zakończeniu projektu, aż 29% budynków mieszkalnych powiatu suskiego będzie mieć zamontowane instalacje solarne.

 

Kolejnym punktem spotkania było wręczenie podziękowań (patrz galeria zdjęć poniżej).  Podziękowania wręczono dla:

 1. Dyrektora Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy Dominiqa Favre’a wraz ze Współpracownikami, 
 2. Prezesa NFOŚiGW w Warszawie Jana Rączki wraz ze Współpracownikami,
 3. Prezesa WFOŚiGW w Krakowie Małgorzaty Mrugały wraz ze Współpracownikami.

 

Na zakończenie spotkania koordynator projektu Paweł Dyrcz wymienił imiennie i jednocześnie dziękując wszystkim osobom zarówno ze strony powiatu, instytucji współpracujących i dotujących za zaangażowanie i trud włożony w jego realizację  oraz  Mieszkańcom którzy zaufali Powiatowi biorąc udział w projekcie.

 

Inauguracje zakończył Starosta Suski, który również podziękował za realizację projektu.  Uczestnicy inauguracji mieli możliwość zapoznania się także z przykładowym zestawem solarnym, który był prezentowany przez wykonawcę prac firmę Solver  Sp. z o.o. z Tarnowskich Gór.

 

Poniżej umieszczono:

 1. zdjęcia
 2. prezentacje   przedstawione na inauguracji
 3. Materiał wideo wykonany   dzięki uprzejmości portalu powiatsuski24.pl >>> zobacz proszę

 

 

 

Inauguracja Projektu
Inauguracja Projektu
inauguracja projektu.pdf

rozmiar: 1.7 MiB
pobrań: 697

Relacja
Relacja
relacja.pdf

rozmiar: 3.0 MiB
pobrań: 687