W dniu 18.06.2014 r.  Paweł Dyrcz i Marek Mrugacz spotkali się z uczniami  Szkoły Podstawowej w Toporzysku .

 

 

Podczas spotkania przedstawiono działania jakie prowadzi Wydział w zakresie poprawy jakości powietrza na terenie powiatu. Zapoznano  uczniów  z  celami,  przewidywanymi efektami, źródłami finansowania   „Programu zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości powietrza w obrębie obszarów NATURA 2000, Powiatu suskiego” w ramach którego montowane są kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych i szpitalu.

Wśród prowadzonych działań przedstawiono także zrealizowane działania termomodernizacyjne  obiektów powiatowych oraz program niskiej emisji. Uczniowie mieli możliwość poznania sprzętu ( kamera inspekcyjna, dalmierz, pirometr, pehametr) jaki jest wykorzystywany przez Wydział Środowiska podczas odbiorów instalacji solarnych.

Na zakończenie spotkania uczniowie otrzymali materiały promujące  projekt .