W dniu  21.12.2016 r. Marek Mrugacz spotkał się z uczniami Zespołu Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej.

 

 

Zapoznano uczniów z celami, przewidywanymi efektami, źródłami finansowania „Programu zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości powietrza w obrębie obszarów NATURA 2000, Powiatu suskiego” w ramach którego montowane są kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych i szpitalu.

Przedstawiono także zasadę działania i budowę instalacji solarnej. Na zakończenie spotkania uczniowie otrzymali materiały promujące projekt.