W Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie   w  dniu  9 czerwca  2016  r  odbyła się konferencja:

„Inwestycje w odnawialne źródła energii szansą zrównoważonego rozwoju regionów Polski” 

zorganizowana przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki z siedzibą w Jaśle wspólnie z partnerami: Gmina Busko Zdrój, Miasto i Gmina Niepołomice, Powiat Suski, Gmina Mszana Dolna.

Program  Konferencji  > zobacz

 

 

Honorowy Patronat nad wydarzeniem objęło Biuro Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy przy Ambasadzie Szwajcarii.

 

Podczas  konferencji występowali przedstawiciele Szwajcarii: Roland Python,  Dyrektor  Biura SPPW, Marc Muller, Szwajcarski Federalny Departament ds. energii oraz  uznane autorytety z Polski: dr Andrzej Kassenberg, Instytut na Rzecz Ekorozwoju, prof. UJ Krzysztof Berbeka, prof. Małgorzata Grodzińska, Instytut Nauk o Środowisku UJ, Andrzej Guła, Instytut Ekonomii, Krakowski Alarm Smogowy.

 

W trakcie dyskusji panelowych swoje doświadczenia w realizacji projektów solarnych   w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy prezentowali przedstawiciele instytucji realizujących Projekty:

  • Związek Gmin Dorzecza Wisłoki z/s w Jaśle, projekt: „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” (20 gmin),  Andrzej Czernecki, Przewodniczący Zarządu Związku , Maria Lignar, koordynator projektu;
  • Gmina Busko Zdrój, projekt „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego” (12 gmin), Tomasz Mierzwa, Zastępca Burmistrza,  Anna Przyborowska-Ryś, koordynator projektu;
  • Gmina Mszana Dolana, projekt ”Odnawialne źródła energii w Mszanie Dolnej oraz gminach partnerskich”, (6 gmin),  Bolesław Żaba, Wójt Gminy Mszana  Dolna , Antoni Róg, koordynator projektu;
  • Gmina Niepołomice, projekt Instalacja systemów energii odnawialnej w Gminach Niepołomice, Wieliczka, Skawina oraz Miechów na budynkach użyteczności publicznej oraz w domach prywatnych”, (6 gmin), Dariusz Marczewski, Burmistrz Miechowa, Stanisław Nowacki, koordynator projektu;
  • Powiat Suski, projekt Program zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii 
    i poprawy jakości powietrza  w obrębie obszarów NATURA 2000”
    , (9 gmin) Józef Bałos, Starosta Suski   Paweł Dyrcz  Koordynator projektu.

 

 

     

 

 

Łącznie na terenie 53 gmin zainstalowanych zostanie ponad 21 000 systemów solarnych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej w prywatnych budynkach mieszkalnych i 160 w budynkach użyteczności publicznej o łącznej powierzchni około 123 000 m2 oraz 101 instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej o łącznej mocy około 2 700 kWp i powierzchni 17 000 m2.

Szwajcarskie dofinansowanie wyniosło między 45-85 proc. wartości projektów, a wkład własny mieszkańców nie przekroczył 30 proc. całkowitych kosztów inwestycji. Zakładana redukcja emisji zanieczyszczeń to około 30 tysięcy ton/rok.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Ministerstwa Rozwoju, Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Urzędów Marszałkowskich, Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony