W Stryszawie w dniach 7.02 – 8.02.2013 r. w pięknie położonym wśród wzniesień Pasma Jałowieckiego  ośrodku „Beskidzki Raj” odbyło się posiedzenie Konwentu Starostów Województwa Małopolskiego.

W skład  konwentu wchodzą starostowie powiatów z województwa małopolskiego i prezydenci miast na prawach powiatu.

Cykliczne spotkania w ramach konwentu mają na celu wymianę doświadczeń w zakresie zadań wykonywanych przez powiaty, jak również podejmowanie wspólnych działań powiatów w wymiarze ogólnowojewódzkim.

Gościem obrad był m.in. Marszałek Małopolski Marek Sowa.

Podczas obrad informacje na temat realizowanego przez Powiat Suski „Programu zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości powietrza w obrębie obszarów natura 2000, powiatu suskiego” w ramach którego zamontowanych będzie 2349 kolektorów słonecznych na budynkach prywatnych przedstawił  Naczelnik Wydziału Środowiska  suskiego starostwa Paweł Dyrcz.