W dniach  13-14 maja 2013 r   w  Dworze   Artusa  w Toruniu  odbyło się  ogólnopolskie VI Forum Przemysłu  Energetyki Słonecznej>zobacz 

 

 

 

Wśród  znakomitych  prelegentów min.

 • Pan prof. Maciej Nowicki
 • Pan Roland Phyton -  Z- ca  Dyrektora Szwajcarsko Polski  Program Współpracy
 • Pani Sylwia Słomiak – Szwajcarsko Polski  Program Współpracy
 • Pani Małgorzata  Skucha – Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
 • Pan Robin Welling – Prezydent European Solar Thermal Industry Federation
 • Pan Grzegorz Wiśniewski Prezes Zarządu IEO
 • Pan Mec. Tomasz Włostowski Partner Zarządzający, EUTRADEDEFENCE, Bruksela
 • Pan Piotr Pryciński p.o. Zastępcy Kierownika Działu Zarządzania Programami  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • Pan Janusz Pilitowski  Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej Ministerstwo Gospodarki

 

znalazł się Koordynator  Projektu Paweł Dyrcz który przedstawił  prezentacje  dotyczącą projektu  która  zawierała  informację na temat:

 • realizacji  i doświadczeń związanych z wdrażaniem” Programu  zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości powietrza w obrębie obszarów NATURA 2000, Powiatu Suskiego „
 • Darczyńców projektu
 • przykładów zrealizowanych inwestycji  

Prezentacja  > zobacz

 

źródło: http://www.ieo.pl

 

Udział   w Forum dał możliwość  promowania  projektu i regionu  na szczeblu ogólnopolskim  co było by nie możliwe gdyby  nie  zaufanie jakim obdarzyli nas Darczyńcy i Mieszkańcy  Powiatu Suskiego.

 

Galeria zdjęć > zobacz

 

Prezentacje   przedstawione na Forum  :