Prosimy  aby przed  rozpoczęciem  prac  związanych  z  montażem  564 instalacji  solarnych  :

  • uprzątnąć   miejsca  w którym  montowane będą elementy instalacji  w szczególności  miejsca  montażu zbiornika
  • zaktualizować  dane  teleadresowe  jeżeli uległy zmianie
  • zakupić  pompę obiegową  (zapewnia prawidłowe działanie ogrzewania cwu   gdy używany  jest kocioł CO, reduktora (zapewnia prawidłowe ciśnienie w sieci wodociągowej), urządzenia   zapobiegające   ucieczce  ciepła do CO ( w szczególności gdy Użytkownik  posiada instalację  CO typu grawitacyjnego), jeżeli  konieczność  montażu   została  uwidoczniona  w projekcie.    Elementy  te wymieniono   na str. 2  projektu. > zobacz przykład
   Elementy  zostaną  zamontowane   nieodpłatnie  . W przypadku  braku  wymienionych  elementów  Wykonawca  oferuje   zakup  urządzeń wg cennika :

   

  Pompa obiegowa CO wraz z zestawem przyłączeniowym, sterującym (Omnigena OMEGA 25-60) -540 zł brutto

  Reduktor ciśnienia wody 1’’ (Honeywell D 06F) – 378 zł brutto

  Reduktor ciśnienia wody ¾ ‘’ (Honeywell D 06F) 367,20 zł brutto

  Zabezpieczenie przed ucieczką ciepła do instalacji CO ( Diamont Art. 12) – 162 zł brutto

   

  Użytkownik nie ma obowiązku  zakupu wymienionych  urządzeń  od Wykonawcy. 

  Uwaga !!!  :  Firma  wykonawcza  nie rozpocznie  prac związanych  z montażem  instalacji   jeżeli  Użytkownik  nie zapewni  wymienionych  powyżej urządzeń  (jeżeli zostały one uwidocznione  w projekcie)

   

  Oczekujemy   na  przesłanie   szczegółowego harmonogramu  prac , prosimy  o dostosowanie  się  do harmonogramu  wykonania  robót. Wykonawca przed rozpoczęciem  robót kontaktował będzie się celem potwierdzenia terminu. 

  Jednocześnie  informujemy, że przed rozpoczęciem   prac planujemy  spotkania  z przyszłymi Użytkownikami  w Gminach.

   

   


  dscf6942

  Drukuj