Na ukończeniu są   prace  związane  z gruntowną  modernizacją   kotłowni  w Zespole  Szkół im. bł ks Dańkowskiego  w Jordanowie.

   

  Stan  istniejący 

  Budynki  Zespołu Szkół   zasilane są w ciepło z własnej kotłowni na paliwo stałe, opalanej   ekogroszkiem. Instalacja c.o. częściowo wykonana z rur stalowych, częściowo miedzianych. Grzejniki nowe stalowe płytowe. Kotły pracują w systemie otwartym natomiast instalacja c.o. w  systemie zamkniętym. Instalacje rozdzielone wymiennikami ciepła. Ciepła woda przygotowywana miejscowo w zasobnikach zasilanych z kotłowni. Kotłownia w złym stanie technicznym kwalifikująca się do wymiany. Sala gimnastyczna wchodząca w skład budynku  głównego wyposażona  jest w wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła. Budynek nie posiada przyłącza gazu. Do czasu  wykonania przyłącza projektowana kotłownia pracować będzie jako kotłownia olejowa.

   

  Stan docelowy

  W miejsce istniejącej starej wyeksploatowanej kotłowni na paliwo stałe opalanej  ekogroszkiem projektuje się nową kondensacyjną kotłownię olejowo-gazową  o mocy ok. 490 kW wykonaną w oparciu  o kaskadę dwóch kotłów kondensacyjnych. Kotłownia do czasu doprowadzenia gazu do budynku  będzie pracować jako kotłownia olejowa.  

  Zaprojektowano wydzielony  magazyn oleju z w  pomieszczenie istniejącej kotłowni  poprzez wymurowanie przegród. Zbiorniki na olej  podwójne fabrycznie zintegrowane z wannami wychwytującymi. 

  Zaprojektowano dwa zbiorniki  ciepłej wody użytkowej  emaliowane, fabrycznie izolowane pianką bezfreonową, jednowężownicowe o pojemności 750 litrów każdy. Zasobniki wyposażane   w anody tytanowe i termometry. ZW celu ochrony przed zbyt wysoką temperaturą wody w instalacji c.w.u. przewidziano  montaż termostatycznego zaworu mieszającego. Zawór ten umożliwi zadanie odpowiedniej  temperatury wody w instalacji i jej utrzymanie poprzez mieszanie wody gorącej z podgrzewacza z wodą zimną z sieci.

  Zaprojektowano zastosowanie wymiennika ciepła, który rozdzieli obieg kotłowy od obiegu  glikolowego zasilającego nagrzewnicę centrali wentylacyjnej.

  Kotły  wyposażone  będą  w neutralizator skroplin. Skropliny z neutralizatora należy  odprowadzane będą  do studzienki schładzającej.  W celu zabezpieczenia kotłów i instalacji grzewczej przed zanieczyszczeniem, po stronie
  powrotu projektuje się filtroodmulnik magnetyczny.

  Odprowadzenie spalin z każdego kotła realizowane będzie indywidualnym nadciśnieniowym  przewodem  stalowym, kwasoodpornym, izolowanym.

   

  Koszty   i efekty  ekologiczne

  Koszt  zadania  ogółem :  725  644  zł 

  Na zadanie uzyskano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki  Wodnej  w wysokości 77 335 zł.

  Realizacja zadania ma spowodować docelowo ograniczenie emisji zanieczyszczeń CO2 o 4296 kg/rok

  Gwarancja  Wykonawcy – 6 lat

   

  Przygotowanie   i nadzór nad  inwestycji: 

  Wydział  Środowiska  przy współpracy z pozostałymi Wydziałami Starostwa  Powiatowego

   

  Okres   realizacji zadania :

  czerwiec – październik  2019

   

   

  Wymiana kotłowni to kolejny krok zmierzający do poprawy efektywności  energetycznej budynków użyteczności publicznej. W ramach  wcześniejszego projektu  wykonano termomodernizację i wymieniono instalację CO  >zobacz

   

   

   

  Po  modernizacji

   

  Tuż przed  zakończeniem  modernizacji

   

  W trakcie   modernizacji

   

  Przed  wykonaniem  modernizacji  kotłowni

   

   

   

   

   

   

   

   

  Drukuj