W  dniu   2.04.2019 r  ogłoszono przetarg na   zadanie związane z zakupem i montażem:

  • 1365 instalacji solarnych
  • 546  instalacji  fotowoltaicznych
  • 89 pomp ciepła

  Przetarg prowadzony jest zgodnie z zasadami  wynikającymi z ustawy Prawo zamówień publicznych która  wyznacza  okresy umieszczenia  ogłoszenia o przetargu.

  W związku z tym, zaplanowano, że jest  otwarcie  ofert  nastąpi 30 maja 2019 r. 

  W trakcie  postępowania  przetargowego   zainteresowani udziałem w przetargu mogą  zadawać  pytania, które  w niektórych przypadkach mogą powodować zmiany  w dokumentacji przetargowej, które  powodują  wydłużenie  czasu składania ofert. Do chwili obecnej zadano  82 pytania,  w tym także  pytania które spowodowały  konieczność zmiany dokumentacji i wydłużenia  okresu składania ofert  do  6.06.2019 r.

  Szczegóły  dotyczące przetargu > zobacz 

   

  Zadanie   zostało dofinansowane  przez Małopolski Regionalny Program Operacyjny  w ramach środków Unii Europejskiej. Dodatkowo  samorządy:  Budzowa, Bystrej-Sidziny, Miasta Jordanowa , Gminy Jordanów, Stryszawy , Zawoi  dodatkowo dofinansują  wymienione zadania dla swoich mieszkańców.

  Realizacja  zadania odbywać się będzie  na podstawie  podpisanych  umów. Podpisano  1998 z 2000 zaplanowanych umów.

  Bliższe informacje  o projekcie  > zobacz

   

   

  Drukuj