W  wyniku zakończenia postępowania  przetargowego  w dniu 17.11.2015 r.  podpisano  umowę  na  wykonanie serwisu zastępczego wykonanych :

  • instalacji  solarnych dla 2349 rodzin
  • instalacji  solarnej  dla  Szpitala  Rejonowego 

  w związku  ogłoszoną   upadłością SOLVER   Sp. z.o.  i  brakiem  realizacji zgłoszeń  gwarancyjnych przez  Syndyka  Masy Upadłościowej.

  Środki  finansowe na realizację  zgłoszeń  gwarancyjnych pochodzą z zabezpieczenia  należytego  wykonania umowy jednak  ulegają wyczerpaniu . 

  Dzięki podjętym    przez Powiat  działaniom  Szwajcarsko Polski  Program  Współpracy  wyraził zgodę   na finansowanie  wykonania zastępczego  serwisu  przeznaczając  na ten  cel około 900 tys. zł

  Umowę  na serwisowanie instalacji  podpisano do  31.12.2016 r.

  Usterki  gwarancyjne   przyjmowane   są przez  Starostwo  Powiatowe, Wydział  Środowiska.  Bliższe  informacje  na temat  wykonania zastępczego, zgłaszania usterek  > zobacz

   


  dscf4603

   

   

  Drukuj