1.   Czy nie dojdzie do uszkodzenia instalacji w przypadku nieobecności związanej  z urlopem w okresie wakacji

Jeżeli użytkownik instalacji skorzysta z funkcji urlopowej dostępnej w  sterowniku urządzenia nie dojdzie do jej uszkodzenia. Sposób uruchomienia funkcji urlopowej zostanie zaprezentowany  przed odbiorem  instalacji w ramach indywidualnego  szkolenia użytkowników.

 

2. Czy brak prądu w sieci może spowodować uszkodzenie instalacji

Nie . W przypadku braku prądu instalacja  przestanie działać, jej funkcję  zostaną wznowione gdy powróci zasilanie.

 

3. Jakie są wymiary zbiorników

W ramach  projektu w obrębie budynków mieszkalnych zastosowane będą wymienniki  o następujących  parametrach:   

 • około 300 litrów  o wymiarach:   wysokość  1430 mm,  średnica z izolacją 650 mmm
 • około 400 litrów  o wymiarach:   wysokość  1530 mm,  średnica z izolacją 750 mmm
 • około 500 litrów  o wymiarach:   wysokość  1780 mm,  średnica z izolacją 750 mmm

 

4. Jakie są wymiary kolektorów słonecznych

wymiary pojedynczego kolektora słonecznego to  1206x2106x80 mm

 

5. Wymiary kolektora słonecznego który będzie montowany są większe niż ujęte w projekcie  czy  w związku z tym zamontowana będzie mniejsza ilość kolektorów słonecznych

W projektach określono  minimalną łączną powierzchnie absorpcji  która musi być bezwzględnie zachowana  jako krotność  pow. 2,1 mkw czyli  odpowiednio 4,2 mkw, 6,3 mkw itd. Wykonawca oferuje kolektory o powierzchni absorpcji 2,44 mkw czyli  tak więc aby spełnić warunek musi zamontować odpowiednio:

 • w projekcie złożono montaż kolektorów o pow. min 4,2 mkw  tak więc Wykonawca musi zamontować 2 kolektory gdyż 2×2,44 = 4,88 mkw> 4,2 mkw
 • w projekcie założono montaż kolektorów o pow. min. 6,3 mkw  tak więc Wykonawca musi zamontować  3 kolektory gdyż  3 x2,44 mkw > 7,32 mkw. Montaż jedynie dwóch kolektorów w tym przypadku  nie spełnia warunku  gdyż 2×2,44= 4,88 mkw czyli  powierzchnia jest mniejsza  niż zakładana w projekcie tj. 6,3 mkw

 

6. Jeżeli instalacja nie została jeszcze uruchomiona zalana płynem solarnym czy konieczne jest aby kolektory były przykryte folią, papierem itp.

Wg informacji wykonawcy  nie ma konieczności utrzymywania  przekrycia kolektorów na instalacjach nie  uruchomionych

 

7.  Jakie  są okresy gwarancji  na elementy instalacji

Okres gwarancji jakości wynosi odpowiednio w przypadku:

 • kolektorów słonecznych ( w tym braku kondensacji pary wodnej) - 120 mięsięcy
 • pojemnościowe podgrzewacze wody – 84  miesiące
 • wszystkich pozostałych robót i zainstalowanych urządzeń  –  60 miesięcy

 

8. Czy gwarancja obejmuje przypadki zaparowania kolektorów słonecznych

Tak. Gwarancja obejmuje przypadki zaparowania kolektorów tzw. kondensacji pary wodnej

 

9. Czy podczas  okresu gwarancji planowane są płatne przeglądy gwarancyjne

Podczas okresu gwarancji nie będą wykonywane płatne przeglądy gwarancyjne. Powiat planuje z Wykonawcą wykonanie bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancyjnym.

 

10. Czy do zbiornika solarnego można podłączyć kocioł CO

Tak. Montowane zbiorniki posiadają następujące wejścia:

 • instalacji solarnej
 • instalacji co
 • grzałki elektrycznej

 

11. Jeżeli będę musiał zmienić  po montażu kolektorów słonecznych pokrycie dachowe co należy uczynić

Należy ten fakt zgłosić do Wydziału  Środowiska który uzgodni warunki związane  z demontażem instalacji z ich Wykonawcą tak aby nie doszło do utraty gwarancji

 

12. Jaki jest zakres  regulacji zaworów antypopoarzeniowych montowanych w instalacjach

Zakres regulacji zaworów antypoparzeniowych to  30 -60  oC

 

13. Jaka jest maksymalna chwilowa  temp pracy  wymienników  (bojlerów)

Maksymalna chwilowa temperatura pracy to 95-100  oC

 

14. Czy istnieje możliwość rozbudowy  instalacji solarnej

Warunki rozbudowy instalacji solarnych określono w  Uchwale  Zarządu Powiatu suskiego  >> zobacz

 

15.  Jak powinny być wykonane stopy pod montaż kolektorów słonecznych w ogrodzie

 • Powiat suski  zatwierdził   warunki jakim powinny odpowiadać prefabrykaty  służące do montażu kolektorów w ogrodzie >> zobacz
 • dopuszczono przy tym wykonanie stóp w formie wylewanego betonu  jednak przy zachowaniu wymiarów , rodzaju betonu i zbrojenia które stosowane są w prefabrykatach

 

16.  Czy każdy z uczestników  programu może dokonywać zgłoszeń gwarancyjnych 

Tak. Każdy z uczestników programu może dokonywać zgłoszeń gwarancyjnych

 

17. Kto jest odpowiedzialny za przyjęcie  zgłoszeń Gwarancyjnych  w firmie SOLVER

W zakładce SERWIS podano  dane personalne osób odpowiedzialnych za serwis oraz  osoby nadzorującej  w  firmie SOLVER >> zobacz

 

18. Jaki jest czas reakcji  serwisu

Zgodnie z zapisami umowy  usterki muszą być usunięte  w terminie  7 dni od daty zgłoszenia 

 

19.  Czy w przypadku zaniku  energii elektrycznej należy zakryć kolektory słoneczne  ciemną folią

W przypadku zaniku energii elektrycznej  nie ma potrzeby zakrywania kolektorów słonecznych  folią lub jakimkolwiek innym materiałem. Gwarancja udzielona przez wykonawce  nie nakłada takiego obowiązku.

 

20.  Jak rozpoznać zaparowanie kolektorów słonecznych

Zaparowanie  kolektorów słonecznych widoczne  jest pod każdym kątem  patrząc na kolektor i jest  elementem roszczeń gwarancyjnych.  Jednocześnie zaznaczamy że montowane  kolektory posiadają szkło antyrefleksyjne, które może powodować złudzenie zaparowania kolektora  gdy patrzymy na niego tylko  pod jednym kątem, zmieniając kąt patrzenia  (przechodząc  np od lewej  części  instalacji do prawej ) efekt ten zanika i nie może być odczytywany jako zaparowanie.

 

21. Czy uczestnicy programu mogą poznać szczegóły umowy zawartej z wykonawcą

Tak. Projekt umowy którą podpisał  Powiat z Wykonawcą  był elementem postępowania przetargowego i jest dostępny >>zobacz

 

22. Jaki wpływ na uzyski  energii słonecznej ma  orientacja i pochylenie  kolektorów słonecznych

 

Wpływ  orientacji i pochylenia kolektorów słonecznych na wielkość uzyskanej energii z kolektorów słonecznych  przedstawiono  w załączniku graficznym (źródło : Zeszyty fachowe, Energetyka słoneczna, Viessmann  VI.2008) >> zobacz

 

 

 

Na podstawie analizy załącznika graficznego można ustalić że  montaż kolektorów słonecznych o nachyleniu   30O ( zalecane nachylenie 30 -45O) przy orientacji   45O  na wschód  lub  zachód od południa zapewnia uzysk  równy prawie 95 % uzysku  optymalnego.

Więcej informacji    w załączniku (źródło : Zeszyty fachowe, Energetyka słoneczna , Viessmann  VI.2008) >> zobacz

 

23.  Jak należy postąpić gdy zauważymy ucieczkę ciepła z zbiornika do instalacji co

 

W przypadku gdy użytkownicy   instalacji solarnej zaobserwują ucieczkę ciepła z zbiornika do instalacji centralnego ogrzewania (grzejników, kotła) należy jedynie zamknąć  zawór odcinający zasilanie górnej wężownicy celem uniknięcia  grawitacyjnego wychładzania zbiornika.

Gdy instalacja co będzie użytkowana należy pamiętać  aby zawór odcinający został otwarty.

Gdyby wymienione działanie nie przyniosło zamierzonego skutku proszę o kontakt z serwisem >> zobacz

 

24. Czy burza może uszkodzić   instalacje solarną

 

W związku z możliwością powstania przepięć  w sieci elektrycznej podczas burzy które mogą doprowadzić do  uszkodzenia sterownika  zalecamy wyłączenie zasilania stacji pompowej podczas burzy (wyciągnięcie wtyczki z gniazdka elektrycznego).  Po włączeniu zasilania instalacja  powróci do normalnej pracy.

 

 25.  Jak należy postępować  w przypadku  konieczności wykonania zmian, rozbudowy, przebudowy istniejącej instalacji solarnej, wymiany pokrycia dachowego itp.

W przypadku  konieczności  wykonania np. przebudowy, rozbudowy istniejącej instalacji solarnej, demontażu związanego z wymianą pokrycia dachowego, aby nie utracić  gwarancji na zamontowany zestaw solarny należy postępować zgodnie z wytycznymi zawartymi w uchwale  nr 349/2012  Zarządu Powiatu suskiego  z dnia 20.12.2012 r >zobacz

 • dane kontaktowe do firmy która wykonała projekty >zobacz
 • dane kontaktowe do Wykonawcy robót>zobacz
 • dane Kontaktowe  do Wydziału Środowiska >zobacz

 

 

Stopa Betonowa
Stopa Betonowa
Stopa betonowa.PDF

rozmiar: 59.9 KiB
pobrań: 371

Umowa z Wykonawcą
Umowa z Wykonawcą
umowa z Wykonawcą.PDF

rozmiar: 15.8 MiB
pobrań: 384

Nachylenie, Orientacja
Nachylenie, Orientacja
nachylenie, orientacja.JPG

rozmiar: 94.8 KiB
pobrań: 277