I.   Zgłaszanie   powstania szkody

 

Poniższym postępowanie  objęte są osoby które złożyły  pełnomocnictwo ubezpieczeniowe ,

 • aby sprawdzić czy Pełnomocnictwo złożono  (dotychczas  złożono 2334  pełnomocnictw) skontaktuj się z Wydziałem Środowiska  tel. 33 87 75 935,
 • osoby które  nie złożyły pełnomocnictwa ubezpieczają  instalacje solarne  indywidualnie  i przesyłają corocznie do Starostwa zgodnie z zapisami umowy  do 30 czerwca każdego roku zgodnie z  § 11  ust. 13, 14 umowy  kopie polisy
 • na dzień 19.12.2013 zgłoszono do ubezpieczenia  2334   z 2349 instalacji  solarnych.  Powiat zgłasza do ubezpieczenia instalacje po otrzymaniu protokołu zdawczo-odbiorczego
 • osoby które chciałby w chwili obecnej przystąpić do ubezpieczenia winny pobrać wzór pełnomocnictwa , wypełnić i przesłać  na adres  znajdujący się w stopce  pełnomocnictwa

 

Instalacje solarne ubezpiecza InterRisk  VIENNA INSURANCE GROUP

 

 

 1. szkody   w zakresie  objętym  zakresem ubezpieczenia  może zgłaszać   Właściciel nieruchomości na której zamontowano zestaw solarny
 2. procedura zgłoszenia  szkody>> zobacz
 3. zgłoszenia szkody można  dokonać 

  wypełniając  formularz  i przesyłając skan  bezpośrednio  na adres Brokera działającego  w imieniu  Powiatu  szkody@maximus-broker.pl (formularz  Brokera)

 

W razie  problemów  zawsze mogą Państwo skontaktować  się z:

 • Brokerem ubezpieczeniowym Pan Marek Lewandowski  działającym w imieniu Powiatu suskiego  tel.  56 669 05 56 ,  56 669 05 00 , fax 56 664 47 06  , e-mail: marek.lewandowski@maximus-broker.pl

 •  Wydziałem Środowiska  Pani Teresa Jasiewicz   tel.33 87 57 935 , e -mail: t.jasiewicz@powiatsuski.pl

 

 

 

 

II.  Zgodnie z zapisami umowy   dotyczącej montażu instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych Właściciele  nieruchomości na których zamontowano instalacje mają obowiązek:

 1. ubezpieczenia instalacji solarnych przez okres 5 lat 
 2. przedstawienia corocznie bez wezwania  Powiatowi  kopii zawartej polisy

 

III. Aby ułatwić  realizacje tego zobowiązania   postanowiono:

 1. zebrać pełnomocnictwa od osób biorących udział w projekcie (zebrano 2334 pełnomocnictw) > zobacz
 2. ogłosić przetarg mający na celu wyłonienie ubezpieczyciela

 

IV. Warunki ubezpieczenia – osoby które podpisały pełnomocnictwo

 1. zakres ubezpieczenia – pełny, w tym kradzież i wandalizm w ograniczonym zakresie
 2. brak franszyzy
 3. możliwość zgłaszania szkód bezpośrednio przez Właścicieli nieruchomości 
 4. składka płatna  corocznie  w oparciu o umowę generalną zawartą na  okres 5 lat. 
 5. składka płatana z oszczędności projektowych – brak konieczności zapłaty dodatkowych środków finansowych 
 6. możliwość przystąpienia pozostałych uczestników programu do ubezpieczenia po podpisaniu stosownego pełnomocnictwa .  Pełnomocnictwo  po wypełnieniu  i podpisaniu  należy przesłać na  adres Starostwo Powiatowe  Wydział Środowiska ul.Mickiewicza 19  34-200 Sucha Beskidzka. Pełnomocnictwo podpisują osoby posiadające  tytuł prawny do nieruchomości. 
 7. Osoby  które nie podpisały pełnomocnictwa zobowiązane są do corocznego dostarczania do Starostwa  polisy ubezpieczeniowej obejmującej  ubezpieczenie instalacji solarnej.

 

V.  Postępowanie przetargowe,

 1.  szczegóły ubezpieczenia   >> zobacz
 2. rozpoczęcie postępowania przetargowego – 24 lipca 2013 r
 3. termin składania ofert-  6 sierpnia 2013   >> zobacz
 4. wynik postępowania przetargowego >> zobacz 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pełnomocnictwo -wzór nieaktualny
Pełnomocnictwo -wzór nieaktualny
pełnomocnictwo – ubezpieczenie wzór nr 15.pdf

rozmiar: 245.9 KiB
pobrań: 872

Zakres Ubezpieczenia
Zakres Ubezpieczenia
Zakres ubezpieczenia.pdf

rozmiar: 163.0 KiB
pobrań: 983

Druk Zgłoszenia Szkody Maximus
Druk Zgłoszenia Szkody Maximus
Druk zgłoszenia szkody_Maximus.pdf

rozmiar: 317.8 KiB
pobrań: 2881

Pełnomocnictwo - Ubezpieczenie
Pełnomocnictwo – Ubezpieczenie
pełnomocnictwo – ubezpieczenie wzór nr 15 wersja 2.pdf

rozmiar: 245.4 KiB
pobrań: 663

Procedura Likwidacji Lipiec 2014
Procedura Likwidacji Lipiec 2014
Procedura likwidacji lipiec 2014.pdf

rozmiar: 235.7 KiB
pobrań: 507