W dalszym ciągu trawa  ocena, uzupełnienia, wyjaśnienia  złożonych ofert  w ramach postępowania  przetargowego związanego z  zakupem i montażem:

  • 1365 instalacji solarnych
  • 546  instalacji  fotowoltaicznych
  • 89 pomp ciepła

  Przewidywany  termin ogłoszenia wyników   – przed  26.07.2019 r.

  Od  wyników  postępowania  przetargowego  zgodnie  z zapisami  ustawy  prawo zamówień  publicznych  przysługiwać będzie prawo wniesienia odwołania, co  może  wpłynąć  na  ostateczny termin podpisania umów z wykonawcami.

   

   

  Drukuj