W związku z licznymi pytaniami  dotyczącymi świadczenia płatnych usług pozagwarancyjnych  informujemy, że  na terenie Powiatu Suskiego  działają  następujące osoby  świadczące  płatne usługi serwisu instalacji  solarnych:

   

  • Pan Piotr  Wartak  – tel. 795 206 895
  • Pan Mariusz Jankowski  - tel. 728 755 845
  • Pan  Damian Basiura  – tel. 530 530 354
  • Pan Piotr Wójcik – tel.  883  553  566
  • Pan Bartłomiej Pytel – tel. 884 858 123
   

  Lista ta ma charakter otwarty, nie jest  rekomendacją  działalności  wymienionych osób. 

  Każdy kto posiada doświadczenie w serwisowaniu min 100 instalacji solarnych może wnioskować  o umieszczenie jego danych na liście po przedstawieniu  dowodów potwierdzających  zrealizowanie serwisu.

   

   

   

   

   

  Drukuj