W dniu  9 maja   2016 r  ( poniedziałek , godz. 17.00)  w budynku  Starostwa  Powiatowego    w  Suchej Beskidzkiej  ul. Kościelna 5 b    odbędzie  się  spotkanie  z Uczestnikami  projektu  z :

  • Gminy  Budzów
  • Gminy  Zawoja
  • Gminy Zembrzyce

  w ramach którego  montowane będą instalacje solarne.  

   

  Spotkanie/ szkolenie składało  się będzie  z następujących części:

  1. Rozpoczęcie spotkania,  przedstawienie Wykonawców –    Starosta  Suski – Józef  Bałos,  Wicestarosta  Zbigniew Hutniczak
  2. Informacje o projekcie,  Darczyńcach, zakupionych  urządzeniach, sposobie montażu, obowiązki Wykonawców  –   Koordynator Projektu Paweł Dyrcz
  3. Warunki prawidłowej eksploatacji instalacji solarnych – Koordynator Projektu, Wykonawca  robót
  4. Pytania i odpowiedzi

   

  W spotkaniu/ szkoleniu   uczestniczyć będzie ponadto 

  1. Wykonawca Robót
  2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego     

   

  Prace związane z montażem  instalacji  na terenie  Gmin   wykonane  będą  z godnie z deklaracją  Wykonawcy w  następujących terminach  :

  Jeżeli Państwa  nieruchomości nie ma w zestawieniu dla   danej  gminy należy sprawdzić  wykaz instalacji  objętych  monitoringiem.

   

  Na  terenie  Gmin Budzów,  Zembrzyce , Zawoja  wykonane  będą  133  instalacje  solarne

  o łącznej  wartości   1 570 819,81  zł 

  z czego  85 %  kosztów  pokryte zostanie z dotacji  Narodowego  Funduszu  Ochrony Środowiska  i Gospodarki  Wodnej  w Warszawie i Szwajcarsko Polski Program Współpracy.

   

  Przypominamy  obowiązkach  uczestników  projektu warunkujących  rozpoczęcie  robót  > zobacz

  Bliższe  informacje o spotkaniach/ szkoleniach  > zobacz

  Zaawansowanie  robót – tabela dolna cześć strony > zobacz

   

  Dane  kontaktowe  > zobacz

   

  Zapraszamy  do czynnego  udziału  w spotkaniu.

   

  Koordynator  projektu

  Paweł Dyrcz

   

   


  p1060936

   

  Drukuj