W dniu  28.10.2013 r.  w siedzibie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego  w Warszawie  odbyło się  spotkanie w którym uczestniczyli:

  1. Pani  Małgorzata Zalewska – Z-ca Dyrektora  Departamentu Programów Pomocowych  i Pomocy Technicznej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, 
  2. Pani Aleksandra Guzowska – Naczelnik  Wydziału Wdrażania Programów Pomocy Zagranicznej
  3. Pani  Dorota Chmielewska  wraz   Pracownikami  Ministerstwa zajmującymi się wdrażaniem naszego projektu
  4. Pan Tomasz Dyląg -Naczelnik Wydziału  wdrażania  Szwajcarsko Polskiego Programu  Współpracy – Władza Wdrażająca Programy   Europejskie
  5. Pani  Marta Niżałwska- Pactwa – Władza Wdrażająca Programy   Europejskie
  6. Pani Ewelina Trojanowska- Władza Wdrażająca Programy   Europejskie
  7. Pani Katarzyna Suda-Puchacz – Władza Wdrażająca Programy   Europejskie
  8. Pan Jan Woźny – Wicestarosta suski 
  9. Paweł Dyrcz- Koordynator projektu 

   

  Celem spotkania było   uzgodnienie  ostatecznej wersji wniosku o zmianę w projekcie która przekazana będzie Szwajcarsko Polskiemu Programowi Współpracy. Zmiana wniosku przygotowanego przez Wydział Środowiska obejmuje  min. wykonanie  dodatkowych instalacji solarnych dla :

  1. około  120  rodzin  z środków pochodzących  z różnicy pomiędzy wartością  kosztorysową, a wartością przetargową
  2. około 200 rodzin  w ramach środków pochodzących  z różnicy kursowej  franka szwajcarskiego

   

  Powiat  suski przekaże  Władzy Wdrażającej Programy Europejskie poprawiony wniosek w  zakresie:  

  1. zmiany nr 1 do 31.10.2013 r. 
  2. zmiany  nr 2 do 8.11. 2013  r.

   

  Powyższe zmiany  wymagają rekomendacji i zgody  Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy , Władzy Wdrażającej Programy Europejskie.  

  W przypadku uzyskania  zgody będziemy się kontaktować z osobami, które złożyły już  deklarację uczestnictwa w projekcie. Lista   osób znajduje się na stronie  >> zobacz

   

  UWAGA!!! : Powiat nie prowadzi dodatkowego naboru  deklaracji uczestnictwa w  projekcie , gdyż dotychczas  złożono ponad 1000 deklaracji  które realizowane  będą w kolejności ich wpływu do urzędu.

   

  Jesteśmy niezmiernie  wdzięczni za owocną współpracę, wyrozumiałość jaką okazują nam Instytucje zajmujące się finansowaniem i wdrażaniem projektu tj:

  1. Szwajcarsko Polski Program Współpracy
  2. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
  3. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
  4. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  5. Władza Wdrażająca Programy Europejskie

   

   

  Koordynator projektu

  Paweł Dyrcz

   


  img_3912-kopiowanie

   

   

   

  Drukuj