W przypadku gdy użytkownicy   instalacji solarnej zaobserwują ucieczkę ciepła z zbiornika do instalacji centralnego ogrzewania (grzejników, kotła) należy jedynie zamknąć  zawór odcinający zasilanie górnej wężownicy celem uniknięcia  grawitacyjnego wychładzania zbiornika.

    Gdy instalacja co będzie użytkowana należy pamiętać  aby zawór odcinający został otwarty.

    Gdyby wymienione działanie nie przyniosło zamierzonego skutku proszę o kontakt z serwisem >> zobacz

     

    Drukuj