Szanowni  Państwo

  Informujemy, że   wszystkie osoby  uczestniczące  w realizacji  projektu: 

  • Kierownicy  Brygad
  • Instalatorzy
  • Inspektorzy  Nadzoru
  • Pracownicy   Starostwa

   

  związanego  z wykonaniem  564 instalacji  solarnych posiadają  pisemne  upoważnienie  na  którym  umieszczone  jest  Imię, Nazwisko, seria, numer   dowodu osobistego   oraz  pieczątka  i podpis przedstawiciela  Starostwa Powiatowego. 

  Listę osób upoważnionych  można sprawdzić  telefonicznie pod nr telefonu  33 87 57 938  lub 33 87 57 900 – Pani Paulina Tokarz  – Mansour     lub osobiście   Starostwo Powiatowe  Wydział  Środowiska , ul. Kościelna  5 b,  pok. 25/2 

  Osoby prowadzące prace w imieniu  Starostwa  mają  obowiązek okazywania   upoważnień  bez wezwania.

   

  Niestety  odbieramy niepokojące  sygnały  z których wynika, że  osoby  nie związane z realizacją  projektu  wchodzą   na teren posesji  objętych pracami  związanymi z montażem instalacji    pod pretekstem   kontroli  wykonania  robót.

  Mając   na uwadze   bezpieczeństwo  Państwa i Państwa mienia  bardzo proszę o bezwzględne    sprawdzanie   czy osoby  które  wchodzą  na nieruchomość  posiadają   upoważnienie   z oryginalną  pieczątką  i podpisem   przedstawiciela Powiatu

  O każdym  stwierdzonym  przypadku  proszę  informować   Starostwo lub najbliższą   jednostkę  Policji,  wykonując  jeżeli  to możliwe  zdjęcia tablic rejestracyjnych  pojazdu.

   

  Z poważaniem

  Koordynator  Projektu

  Paweł Dyrcz


  img_4045-kopiowanie

   

   

   

   

   

  Drukuj