Wykonawca  zgłasza  do odbioru kolejne instalacje.  Koordynator wraz  współpracownikami z Wydziału Środowiska , Inspektorami Nadzoru Inwestorskiego, przedstawicielami Wykonawcy  dokonał wizji przed odbiorem instalacji podczas których stwierdzono że nie wszystkie  elementy  instalacji zostały wykonane prawidłowo (min. brak ciągłości izolacji, brak wykonywania prac elektrycznych w pełnym wymiarze, , nie uzupełnianie miejsc przejść przez przegrody, nieodpowiedni sposób mocowania i wyginania przewodów, brak stosowania rozet zakończeniowych)   , wydano zalecenia których realizacja zostanie sprawdzona podczas odbioru instalacji przez Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego.

    Drukuj