W ramach   drugiego przetargu  wyłoniono  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego,  który   z ramienia  Powiatu Suskiego nadzorował będzie  wykonanie  564 instalacji  solarnych  oraz zdalnego systemu monitoringu > zobacz

    Pierwszy  z przetargów  unieważniono, gdyż  wartość  ofert przekraczała możliwości  finansowe  Powiatu  > zobacz

     


    img_3389-kopiowanie

    Drukuj