W dniu 15.10.2012 r. odbyła się X Rada Budowy  podczas której min. :

   

  Wykonawca przedstawił stan zaawansowania robót  (na dzień 12.10.2012 r.)  w obrębie  budynków mieszkalnych

  Ilość instalacji

  Zaplanowane wg harmonogramu

  Wykonane

  Odebrane

  Niedokończone

  Stan magazynowy instalacji (szt)

  434

  333

  187

  56

  82

   

  Zwrócono uwagę wykonawcy na  obowiązek przeprowadzenia szkolenia Właściciela nieruchomości w zakresie obsługi instalacji solarnej w formie zrozumiałej dla Użytkowników

  Wykonawca zaprzestanie montażu  instalacji  solarnych  usytuowanych w ogrodzie na krawężnikach betonowych i będzie  wykonywał na elementach prefabrykowanych  o wymiarach 25x25x120 cm wkopywanych w grunt.  Instalacje  które wykonane były wcześniej na krawężnikach (w sposób niezgodny z dokumentacją) zostaną  wykonane ponownie zgodnie z powyższymi ustaleniami.

   

  Wykonawca zapewnił że do końca tygodnia zakończy prace przy instalacjach rozpoczętych,  a niedokończonych  z uwagi na braki sterowników w początkowym okresie realizacji projektu

   

  Przeprowadzono wizję terenową w miejscu lokalizacji instalacji solarnej przeznaczonej dla szpitala podczas której omówiono szczegóły  techniczne związane z posadowieniem kolektorów słonecznych, koniecznością wzmocnienia budynku, prowadzenia ciepłociągu i zmiany lokalizacji zbiorników

   

   

   

   

  Drukuj