W dniu 29.10.2012 r.  odbyła się  11 Rada Budowy podczas której:

  1. Wykonawca przedstawił szkic elementów służących do montowania kolektorów w ogrodzie, będzie to prefabrykat z zagęszczonego betonu o wymiarach: 25 cm x 25 cm x 120 cm mocowany w gruncie do głębokości 100 cm,  a nie jak pierwotnie Wykonawca wykonywał w oparciu o krawężniki.  Dotychczas wykonane instalacje w oparciu o krawężniki ,  będą zmienione przez Wykonawcę. Wykonawca zleca wykonanie prefabrykatów.
  2.  zaakceptowano  propozycje wykonania wieńca wzmacniającego dach w obrębie budynku kolumny transportu sanitarnego, na którym będą montowane 122 kolektory słoneczne służące do przygotowania ciepłej wody użytkowej przeznaczonej dla szpitala
  3. zwrócono uwagę Inspektorowi Nadzoru , że odbierane mogą być tylko takie instalacje, gdzie prace wykonane są w 100% jednocześnie zażądano pisemnych wyjaśnień, dlaczego jedna z instalacji została odebrana,  a prace w 100% nie zostały wykonane
  4. celem sprawdzenia prawidłowości przeprowadzenia odbiorów koordynator projektu zastrzegł sobie możliwość uczestniczenia w nich bez zapowiedzi
  5. zwrócono uwagę Inspektorom i Wykonawcy, aby przy montażu instalacji minimalizować długość przewodów biegnących na zewnątrz budynku oraz aby nie wykonywać przewodów instalacyjnych biegnących w poprzek pomieszczeń, przewody muszą biegnąć wzdłuż ścian
  Drukuj