W dniu  19.11.2012 r. odbyła się XII  Rada  Budowy. Głównym tematem  Rady był sprawy związane z jakością   robót, terminowością ich wykonania min:

  1. wystosowano pismo do Wykonawcy  wzywające  do wykonywania  prac  w obrębie nieruchomości  w terminie nie dłuższym niż dwa dni robocze
  2. Inspektorzy  Nadzoru mogą odbierać jedynie roboty które są w  wykonane w 100 %
  3. Wiceprezes  firmy SOLVER  zapewnił, że  pompy   które uległy awarii są na bieżąco wymieniane
  4. Koordynator  projektu zwrócił uwagę Wykonawcy i Inspektorom Nadzoru aby  przy odbiorze dopilnować aby jakość prac  była odpowiednia min. w zakresie  wykonania izolacji, gięcia rur itp.
  5. Wykonawca zapewnił, że posiada   już prefabrykaty  betonowe do montażu kolektorów słonecznych w ogrodzie
  6. Instalatorzy  nie mają prawa pobierać za swoja pracę wynagrodzenia od Właścicieli nieruchomości 

   

   

   

  Drukuj