W dniu 3.12.2012 r. odbyła się  XIII Rada Budowy  podczas której:

  1. Wykonawca przedstawił stopień zaawansowania robót  w obrębie budynków mieszkalnych i szpitala
  2. Instalacja solarna przeznaczona dla szpitala  jest na ukończeniu, całość  prac zostanie ukończona do końca  tygodnia
  3. Koordynator Zamawiającego poinformował o konieczności ustawienia w sterowniku temperatury krzepnięcia   o wartości  -25 0C  jako temperatury najbardziej zbliżonej  do rzeczywistej temperatury krzepnięcia  zastosowanego glikolu
  4. Koordynator   zamawiającego zwrócił uwagę Wykonawcy że uwagi  Mieszkańców  które  przekazuje zamawiający  wykonawcy  dotyczące  np. sposobu montażu   należy bezwzględnie  analizować   przed rozpoczęciem  robót
  5. Zwrócono uwagę Inspektorom  Nadzoru  Inwestorskiego aby podczas odbioru szczegółowo sprawdzano  ilość zamontowanych materiałów i urządzeń oraz  jakość wykonanych robót
  Drukuj