W dniu 14.01.2013 odbyła się XIV Rada Budowy podczas której przedstawiono:

   

  1. zalecania Koordynatora dotyczące   jakości wykonanych robót w tym min. wykonania  izolacji przewodów solarnych w nieczynnych  przewodach wentylacyjnych  tj.izolacja winna być wykonana w sposób ciągły na całej długości izolacją z metrażu uniemożliwiając w przyszłości jej rozszczelnienie, wykonania Jacetingu, wykonania przejścia przewodów instalacji solarnej przez  połać dachową
  2. wypracowano stanowisko w sprawie stosowania zaworów trójdrogowych w instalacjach dwuzbiornikowych,  pomp cyrkulacyjnych, reduktorów ciśnienia
  3. Wykonawca na prośbę  Koordynatora przedstawił wzór książki  przyjmowania  zgłoszeń gwarancyjnych  która ma umożliwić łatwą identyfikacje i terminowość rozpatrywania zgłoszeń gwarancyjnych
  4. Inspektor  Nadzoru na prośbę Koordynatora przedstawiać będzie cotygodniowe  sprawozdanie z odbiorów ułatwiające zidentyfikowanie brygad które wykonujących  roboty bezusterkowo i tych które mogą mieć problemy z jakością wykonania
  5. Inspektor Nadzoru na wniosek Koordynatora  przedstawił opinię na temat możliwości malowania Jacetingu (srebrna ochrona przed ptakami na zewnątrz budynku) . Oczekujemy na opinię Wykonawcy

   

  Koordynatoor  projektu

  Paweł Dyrcz

  Drukuj