W dniu 29.07.2013 odbyła się XIX Rada Budowy  w której wzięli udział :

   

  1. Jan Woźny  – Wicestarosta suski 
  2. Paweł Dyrcz – Starostwo Powiatowe – Koordynator  programu
  3. Bogdan Krawczyk  – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
  4. Karol Kachel – Z-ca Prezesa   Solver Sp z.o.o
  5. Artur Kruźlak - Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska  Rady Powiatu
  6. Marek Mrugacz – Starostwo Powiatowe
  7. Maria Karcz   – Starostwo Powiatowe
  8. Paweł Hajdyła  – Solver Sp z.o.o

   

  podczas  Rady  Budowy  poruszono min.  następujące kwestie :

  1. Prezes Solver  poinformował że do obsługi zgłoszeń serwisowych na terenie Powiatu suskiego wyznaczone są trzy osoby, które zaczynają działania po otrzymaniu zlecenia z centrum serwisowego za pośrednictwem  sieci teleinformatycznej  i tabeletów.  Po zamknięciu i zrealizowaniu  zlecenia serwisanci powiadamiają tą samą drogą  o zamknięciu zlecenia
  2. Prezes Solver zapewnił, że  serwisanci są wyposażeni  w podstawowe elementy instalacji, tak aby jak najszybciej zrealizować zlecenie serwisowe
  3. Koordynatoor projektu podkreślił że zlecenia związane z usunięciem usterek muszą być usunięte w terminie 7 dni od daty  ich zgłoszenia  żądając od firmy SOLVER pisemnego stanowiska w sprawie 7 przypadków  w których zachodzi podejrzenie że termin ten został  przekroczony
  4. Dla lepszej wymiany informacji  dotyczącej  terminowego usuwania usterek  Koordynator  projektu wniósł o umożliwienie wglądu w elektroniczną bazę danych serwisowych Firmy SOLVER  
  5. eksploatacji zestawu solarnego podczas burz.  W związku z możliwością powstania przepięć w sieci elektrycznej  podczas burzy zaleca się wyłączenie stacji pompowej z  sieci (wyjęcie wtyczki z gniazdka). Przepięcia mogą doprowadzić do uszkodzenia sterowników. Po ustaniu burzy i włączeniu zasilania instalacja zacznie pracować normalnie.
  6. Odporności termicznej izolacji przewodów w nieczynnych  przewodach wentylacyjnych. Izolacja ta jest odporna na temperatury do 300 stopni.
  7.  Zwrócono uwagę na konieczność utrzymania drożności przewodów wentylacyjnych w pomieszczeniach kotłowni. W razie wątpliwości co do ich drożności  przewodów obowiązkiem Właściciela jest dokonanie ich sprawdzenia.
  8. Przypominamy że  dla prawidłowego funkcjonowania kotłowni należy oprócz wentylacji zapewnić dopływ świeżego powietrza
  Drukuj