W dniu 5.03.2013 odbyła się XV Rada Budowy  w której wzięli udział :

   

  1. Paweł Dyrcz – Starostwo Powiatowe – Koordynator  programu
  2. Bogdan Krawczyk  – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
  3. Jarosław Szymula  – Urząd Gminy  Stryszawa 
  4. Maria Karcz  – Starostwo Powiatowe
  5. Łukasz Bilnik – Urząd  Gminy Zembrzyce
  6. Wacław Strasiński – Solver Sp z.o.o
  7. Andrzej Słowik – Solver Sp.z o.o

   

  podczas  Rady  Budowy Koordynator  programu  poruszył  następujące kwestie :

  1. jakość robót   i ich estetyka  jest priorytetem  projektu na obecnym etapie 
  2. należy ograniczyć wydawanie materiałów na wykonanie nowych  instalacji, w pierwszej kolejności należy dokończyć instalacje  które wykonano częściowo (z uwagi np. na zalegający śnieg na dachu) 
  3. zwrócono  Uwagę Inspektorowi Nadzoru że zgodnie z zapisami umowy bezwzględnie na każdej budowie musi być min. dwa razy
  4. po wizytach monitorujących zwrócił uwagę  Firmie  SOLVER na :
  • konieczność optymalizacji  projektów  instalacji zgodnie z zapisami umowy ( jeżeli  projekt przewiduje np. wykonanie instalacji  na kierunku innym niż południowy, a jest możliwość zamontowania instalacji na kierunku południowym należy bezwzględnie    przestrzegać  zapisów umowy  i umieszczać  kolektory zwrócone  w stronę południową
  • konieczność zostawienia porządku i czystości po wykonaniu robót 
  • należyte odnoszenie się z szacunkiem  do uczestników projektu, gdyż zdarzają się pojedyncze przypadki nieodpowiedniego podejścia  do Mieszkańców 
  • zgłaszanie  przez kierowników robót jedynie  instalacji wykonanych w pełnym zakresie rzeczowym  i  funkcjonalnym
  • prowadzenia  Jacketingu  w sposób ciągły  przy użyciu kolan wykonanych z tego materiału 
  • zapisy  projektów z których wynika konieczność tynkowania lub gipsowania przez firmę SOLVER   miejsc przebicia przez przegrody budowlane

   

   

  Koordynator Programu

  Paweł Dyrcz

  Drukuj